İBB Ana Sayfa Avrupa Birliği Hakkımızda Faaliyetler AB Fonları SektÖrel Komisyonlar Linkler İletişim
 PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

Avrupa Birliği Fonları 


AB Fonları, çeşitli ülkeler ve bölgelerin, ekonomik kalkınmalarına yardımcı olmak ve yaşam standartlarının yükselmesini sağlamak amacıyla AB Ortak Bütçesi’nden AB’ye üye ve aday ülkelere yapılan maddi destektir.


• AB Fonlarının Özellikleri

 Genellikle kar amacı gütmeyen özel-tüzel kişilikler, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına yöneliktir;
 AB fonlarının aktarılacağı konular, AB - Türkiye ilişkilerinin hukuki zeminini oluşturan Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporlarına göre hazırlanan Ulusal Program çerçevesinde belirlenir.

• AB Fonlarının Temel Hedefleri

 Ekonomik kalkınma (istihdam), refah ve böylece demokrasi ve barışa katkı sağlamak;
 Bireyler veya ülkeler düzeyinde, yaşam standartları açısından seviye farklılıklarını gidermektir.

• AB Fon Kaynakları

 Europeaid kapsamında AB üyesi olmayan ülkelere sağlanan kaynaklar; Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı - ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument);
 Aday ülkelere müktesebatın üstlenilmesi için kurumsal kapasitelerinin arttırılması amacıyla verilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı – IPA (Instrument for Pre-Accession);
 “Topluluk Fonları” olarak adlandırılan havuz programlar;
 Avrupa Yatırım Bankası Kredileri (ülke içerisinde yetkilendirilen finansal kuruluşlar vasıtasıyla) ve İhaleler;
 Üye ülkelerin yararlandığı yapısal fonlar.

• AB Projesi Hazırlamanın 3 Adımı

1. Proje Taslağının Oluşturulması:

 İlgili proje teklifi çağrılarının takibi;
 Proje ortak ve iştirakçilerinin (AB menşeli ortaklar dâhil) tesbiti;
 Teklif çağrısının kapsadığı ilgili departmanların bir araya getirilmesi;
 Proje metninin oluşturulması;
 Proje bütçesinin oluşturulması;
 Proje takviminin belirlenmesi.

2.  Projenin Sunulması:

 Başvuru ve taahhüt formlarının doldurulması, imzaya sunulması;
 Proje teklifinin ilgili AB kurumuna teslimi.

3. Projenin Yürütülmesi:

 Proje yönetimi desteği;
 Süreli raporlar ve proje değerlendirme notları;
 Etki değerlendirme analizlerinin hazırlanmasına destek.

• Proje Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Kılavuzlar dikkatli okunmalı;
 www.europa.eu adresinden temin edilen standart formlar düzgün ve AB terminolojisine uygun bir şekilde İngilizce veya Fransızca olarak doldurulmalı;
 DIN A4 formatına sadık kalınmalı (Bunun dışında hiçbir format geçerli değildir);
 Teklifin yazımında anlaşılır bir dil kullanılarak uzun cümlelerden kaçınılmalı, bol bol grafik, diyagram, tablo kullanılmalı;
 Projenizin hedefleri, olası sonuçları mümkünse nicelik olarak ifade edilmeli;
 Önceden yapılmış araştırma sonuçlarına yer verilerek proje fikri desteklenmeli;
 Proje ekibinizin özerkliği ve yarattığı sinerjiye vurgu yapılmalı;
 Bilim ve teknolojideki son durumla karşılaştırma yapılarak projenizin yaratacağı katma değerin altı çizilmeli;
 Konsorsiyumun iç işleyişine dair kurallar belirlenerek sözleşmeye eklenmeli;
 Proje etkinlikleri ve sonuçları için kontrol, denetim ve validasyon mekanizmaları oluşturulmalı;
 Projede, kullanılan kaynaklar ile giderler arasında tutarlılık olmalı.

• Destek Verilecek Projenin Seçimi

 Proje teklifleri, Komisyona ulaştığında kayda geçirilerek kayıt numaraları bildirilir;
 Komisyon, teklifleri format olarak ilk elemeden geçirir;
 Format ve kriterlere uygunluğu onaylanan teklifler, teknik ve finansal olarak incelenmek üzere “bağımsız uzmanlardan oluşan” bir kurula gönderilir;
 Bağımsız kurul, detaylı incelemesini yapar ve sonuçları Komisyona gönderir;
 Komisyon buradan kesin olarak desteklenecek projelerin listesini oluşturur;
 Desteklenmesine karar verilen projelerde Komisyon ile teklifi veren(ler) arasında bir kontrat yapılır ve kontrata uygun ön ödeme yapılarak, proje hayata geçirilir;
 Desteklenmeyen projelerle ilgili karar ise, teklifi yapan gruba bir yazı ile bildirilir.
                 
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fonlar Bürosu Faaliyetleri

 Proje hazırlanmasına ve kurumsal kaynak teminine katkı sağlamak;
 İBB birimlerinin AB fonlarından yararlanabilmeleri sürecinde koordinasyon görevini yerine getirmek;
 Projeler konusunda, Avrupa çapında çeşitli kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak;
 İBB’nin içinde bulunduğu projelerde insiyatif alarak, bunların yürütülmesinde teknik destek sağlamak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN TEKLİFE SUNDUĞU VE YÜRÜTTÜĞÜ AB PROJELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI BÜROSU
euoffice@ibb.gov.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
IBBWEB