İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu

Ana Sayfa > Gündem

İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Online Ziyaretçi:46904
Büyükşehir’in Kurban Bayramı hazırlıkları…
27.11.2007 00:00:00         Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !

İstanbul’a 10 Aralık 2007 tarihinden önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Yasalara aykırı kurban satışı ve kesimi yapanlara para cezası verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20-23 Aralık 2007 tarihleri arasındaki Kurban Bayramı öncesinde çalışmalara başladı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı gereği 10 Aralık 2007 tarihinden önce İstanbul’a kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Bu kuralı ihlal edenler hakkında ise Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin 1. fıkrasına göre 118 YTL para cezası uygulanacak. İstanbul’a kurbanlık hayvan getirecek satıcıların, ilgili belediyeden aldıkları “İstanbul’a Kurban Hayvanı Giriş Belgesi”ni, şehre girişlerdeki kontrol noktalarında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine ibraz etmeleri gerekiyor.

Kurbanlık Satış ve Kesim Yerleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca uygun görülen ve İlçe Komisyonlarınca tanzim edilen Kurban Satış Yerleri dışında kurbanlık hayvan satışına izin verilmeyecek. Kurban Satış ve Kesim Yerleri kriterleri ile Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin belirlediği esaslara uymayan yerlerde satış ve kesim yapılamayacak.

İlçelerde 79 adet Kurban Satış Yeri ve 475 adet Kurban Kesim Yeri; beldelerde ise 46 adet Kurban Satış Yeri ve 58 adet Kurban Kesim Yeri’nin hazırlıklarına başlandı. Satış ve kesim yerlerinin denetimi ise ilçe komisyonlarınca belirlenen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca da koordine edilen ekiplerce yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü ve Mezbahalar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı süresince kurbanlık hayvan satışı ve kesimi yapan yerleri denetleyecek. Ayrıca, 2007 yılı kurban kesme ve kestirme ücretleri ise ilçe komisyonlarınca belirlenecek.

Müracaat ve Şikâyetler Kurban Hizmetleri Komuta Merkezi’ne…

Vatandaşlar her türlü müracaat ve şikâyetlerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca oluşturulan Kurban Hizmetleri Komuta Merkezi’nin 0 212. 521 84 65 (3 hat) no’lu telefonuna bildirebilecek. Hayvanları kaçan vatandaşların 153 Beyaz Masa’yı aramaları halinde de görevli ekiplerce müdahale edilecek.

Yasalara Aykırı Kurban Satışı ve Kesimi Yapanlara Verilecek Cezalar

Kurbanlarını cadde, sokak, park, meydan ve otoban kenarlarında ve ilan edilen kesim yerleri dışında kesenlere Kabahatler Kanunu, Çevre Kanunu, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddelerine göre para cezası uygulanacak.

5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’nun; 41. maddesinin 3. fıkrasına göre, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa ya da kamuya ait sair bir alana bırakanlara 59 YTL. idari para cezası,
32-1 maddesine göre (Emre aykırı davranış), İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarına uymayanlara 118 YTL. para cezası verilecek.

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU’nun; 8. maddesinin 1. fıkrasındaki yasağa uymayanlara; (Her türlü atık ve artığın, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak vb. faaliyetlerde bulunmak yasaktır) 646 YTL, tüzel kişilere ise 25.872 YTL. para cezası verilecek.

3285 SAYILI HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU’nun; 47. maddesinin; a fıkrasına göre; hayvan park, Pazar ve panayırlarından başka yerlerde canlı hayvan satanlara 888 YTL., b fıkrasına göre; menşesiz ve veteriner sağlık raporsuz olup, menşei ile menşeinde salgın hastalık olmadığı tespit edilen hayvanları nakleden havyan sahiplerine 2.664 YTL., c fıkrasına göre; menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvanlardan karantina sonucu hastalıksız olduğu anlaşılan hayvanların sahiplerine 3.551 YTL., e fıkrasına göre; menşei şehadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha, kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine 7.102 YTL., f fıkrasına göre; menşei şehadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddeleri taşıyan nakil vasıtaları 3 ay süre ile trafikten men edilerek, nakil vasıtası sahiplerine 1.774 YTL. para cezası verilecek.

5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU’nun; 12. maddesindeki dini amaçlı kurban hayvanların kesilmesi kurallarına uymayanlara 1.645 YTL. para cezası verilecek. 

2007 Yılı İlçelere ait Kurban Satış ve Kesim Yeri  Listesini görmek için tıklayınız...

2007 Yılı İlk Kademe Belediye Başakanlıklarına Ait Kurban Satış Ve Kesim Yeri Listesini görmek için tıklayınız...

 Resim Galerisi
( 1 / 5 )


Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta