İstanbul’un en önemli ve merkezi semtlerinden biri olan Beşiktaş denizle buluşacak! İstanbul ulaşımında önemli bir yeri olan Beşiktaş Meydanı’nda; yeni düzenleme ile trafik yer altına alınacak ve böylece Beşiktaş, hak ettiği gibi gerçek bir kent meydanına sahip olacak.
Beşiktaş Meydanı; Boğaziçi suyolu üzerinde, iskelesi ve birinci Boğaz Köprüsü' nün şehir içinde bağlantısı ile İstanbul ulaşımında önemli yeri olan tarihsel, turistik, kültürel ve ticaret işlevleri olan bir alan… D-100 Karayolu bağlantısının bulunması, Taksim-Bebek-Arnavutköy güzergahında geçiş noktasında yer alması, demiryolu sistemi ile bütünleşmesi ve deniz yolları gibi ana ulaşım akslarının kesiştiği noktada yer alması, Beşiktaş Meydanı’nı önemli bir konuma taşıyor.
İstanbul’un en büyük ve önemli ilçesinden biri olan Beşiktaş, Avrupa yakasında ‘merkez’ olma özelliğine de sahip. Beşiktaş Meydanı’nda önemli şehir öğeleri bulunuyor. Bu öğelerden en önemlileri,


• Sinan Paşa Camii,
• Neccarzade Mustafa Rızaettin Türbesi,
• Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi,
• Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı,
• Beşiktaş İskelesi,
• Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi,
• Deniz Müzesi,
• Demokrasi Anıtı olarak belirlenmiştir.


Ancak her geçen gün artan taşıt trafiğiyle Beşiktaş Meydanı, kentsel işlevlerini yerine getiremez hale geliyor ve böylece kent yaşamı sıkıntıya giriyor. Alanın; tarihsel, doğal ve kültürel değerlerinin insan ile yakın ilişkileri kopuyor.
Beşiktaş Meydanı Düzenleme Projesi; İstanbul'un önemli merkezlerinden birinin içinde yer alan Beşiktaş Meydanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesini hedefliyor. Projede, bölgenin yoğun olan yaya ve araç trafiğini düzenleyecek köklü ulaşım çözümleri öngörülüyor.
Projenin amacı; farklı ulaşım sisteminin kesiştiği noktada yaya-taşıt ilişkisini optimum düzeyde sağlıklı bir biçimde çözümlemek, meydanların gerçek kimliğini ön plana çıkarabilmek, meydanın diğer tarihi binalarla mekansal bütünlüğünü sağlamak ve kent sakinlerine dinlenme, gezme ve ulaşımlarını sağlama olanağı vermek.
Bölgenin hayli yoğun olan yaya ve araç trafiğini düzenleyecek köklü ulaşım çözümler öngören projenin ana hedefleri şöyle sıralanabilir:


 Meydanların (Barbaros Hayrettin Paşa Meydanı, Beşiktaş Meydanı) ayrı ayrı ve aynı zamanda ilişkili olarak düzenlenmesi,
 Yaya sirkülasyonunun sağlanması
 Proje alanında bulunan mevcut ağaçların korunması ve bakımının yapılması
 Proje alanında bulunana anıtsal yapıların (Sinan Paşa Camii, Neccarzade Mustafa Rızaettin Türbesi, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı, Beşiktaş İskelesi, Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi, Deniz Müzesi, Demokrasi Anıtı) imaj öğesi olarak meydanla desteklenmesi-bütünleştirilmesi,
 Meydanın akılda kalıcılığın sağlanması,
 Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı çevresinde sanat unsurunu vurgulayan ve güçlendiren meydan oluşturmak,
 Kullanıcıların sosyalleşmesini sağlamak üzere dinlenme ve bir araya gelebilmeye imkan veren mekansal organizasyonları tanımlamak,
 Sürdürülebilir bir kullanım sağlamak, yaya-taşıt ilişkisini sağlıklı bir biçimde işlevsel olarak düzenlemek.


Beşiktaş Meydanı Düzenleme Projesi ile; tarihi, turistik, kültürel ve ticaret işlevleri bulunan Beşiktaş Meydanı’nda, heykelden sahile kadar inen bir meydan gelişecek. Proje ile iskeleden başlayan meydanın tamamı, trafikten arındırılarak yayalara kesintisiz olarak denizle buluşma imkanı sağlanacak. Meydandaki tüm araç trafiği yerin altına alınacağı için denizin önü tamamen yayalara açılacak ve deniz ile tarihi Köyiçi Meydanı birleşecek. Proje kapsamında, 10 bin metrekareye yakın alan yayalaştırılacak. Böylece yalnızca Beşiktaşlılar için değil, İstanbullular için de bir yaşam merkezi olan Beşiktaş artık bir ‘Kent Meydanı'na’ sahip olacak.