İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük semtlerinden Kartal; İstanbul`un en önemli merkezi iş alanları bölgesi ve kültür-sanat merkezi olacak. Bir başka deyişle Kartal, Anadolu Yakası'nın yeni merkezi olacak!

İstanbul`un Avrupa ve Asya yakaları arasındaki ticaret, sanayi, kültür, yönetim, konut ve rekreasyon alanlarındaki dengesizlik sona eriyor. İstanbul’un batı yakasında yoğunlaşmış durumda olan merkezi iş alanları ve hizmet sektörü artık Anadolu yakasına da kaydırılacak.


Irak asıllı İngiliz Mimar Zaha Hadid'e ait Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kartal yeniden doğacak! Kartal projesi, doğu yakasında merkezi nitelikli bir iş alanının yaratılması için stratejik açıdan önemli bir fırsat yaratacak.
Kartal'da hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi, Pendik ve Kartal sahil, Kartal Merkez ve E-5`ten sahile inen, taş ocağını da içine alan 555 hektarlık bir alanda yapılacak.


Bölgedeki yüzlerce fabrikalık sanayi alanı kent dışına taşınacak, yerlerine hizmet sektörünün bulunduğu binalar inşa edilecek. Proje tamamlandıktan sonra 120 bin üst düzey hizmet sektörü çalışanı iş başı yapabilecek!
Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgede, coğrafyaya uygun şekilde yükselip alçalan binalar yapılacak. Kartal ve Pendik için geometrik şekillerden oluşan yeni mimari ağ, balıkçı ağı ya da timsah derisini andıracak.
Projede; 2 bin 500 metrekareden 25 bin metrekare büyüklüğe kadar parsellerde iş ve konut kuleleri yer alıyor. Buna göre; kulelerin kenarlarında büyük boş alanlar bırakılarak, parklar ve yaşam alanları yaratılacak. Yapılaşma küçük binalardan büyük binalara doğru giderken, geometrik şeklin değişik mimari parçalarını oluşturacak.
Sahile çeşitli boyutlarda marina, limanlar, park ve oteller yapılacak. Opera binası ve otellerin yer aldığı projede, ayrıca eski taşocakları alanı yeni göl rekreasyon alanı olarak kullanılacak.


Kartal'ın eski kent merkezine olan bağlantısı yeni karayolu, metro ve deniz yoluyla geliştirilecek. Böylece İstanbul, etkin deniz yolu, metro ve Marmaray bağlantıları ile önemli bir merkeze kavuşacak.
Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel hedefleri özetle şöyle sıralanabilir:


• İstanbul metropolünün doğu ve batı yakası arasındaki hizmetler sektörü ve merkezler açısından mevcut olan dengesizliğini en aza indirmek
• Doğu yakası için yeni hizmet alanları ve merkezler oluşturmak
• Mevcut sanayi birimlerinin desantralizasyonunu sağlamak
• Boşalan sanayi alanlarını hizmet alanlarına dönüştürmek
• Ticaret, konut, turizm, sosyal ve kültürel donatı alanları geliştirmek ve bu alanlar arasında ulaşım bağlantılarını güçlendirip çeşitlendirmek
• Proje alanını doğu yakasının yeni ve önemli bir merkezi haline getirmek.