Ana Sayfa İBB Ana Sayfa
 
 
İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Ruhsatlandırma Yetki Şeması
Kamu Hizmet Standardı
Müdürlük Bilgileri
Ücret Tarifesi
Ruhsat Evrak
Eksik evraklarınız web sayfamızdan temin edeceğiniz üst dilekçe örneği ekinde ibraz edilmelidir.
Tarafınızca düzenlenecek evraklar yetkili şahıs tarafından ya da noterden vekâletnameli vekil tarafından imzalanmış olmalıdır.
Tarafınızca düzenlenecek evrakların işyeri vekili tarafından hazırlanması durumunda üst dilekçe ekine işyeri vekilinin vekâletnamesinin eklenmesi zorunludur.
Belgelerin aslı ve fotokopisi getirilmesi halinde, belge fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilerek başvuruda kabul edilir.
Posta ve benzeri dağıtım hizmetleri ile başvuru yapılması durumunda hazırladığınız üst dilekçe ekinde belge asılları veya noter onaylı suretleri kabul edilir.
Üst dilekçeniz birimimizde kayda alındığında verdiğiniz cep telefonu numarasına sms ile evrak kayıt numarası gönderilmektedir.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Yer Seçimi Tesis İzni
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Plan Görüşü
Avan Proje Onayı
Sıhhi Müessese
Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yeri
Otoparklar
Eksik Belge Tamamlama Dilekçesi-Ruhsatlı İşyeri
Eksik Belge Tamamlama Dilekçesi-Ruhsatsız İşyeri
Avan Proje Onayı Talebi Dilekçesi
Yeniden İtfaiye Raporu Düzenlenmesi İçin Dilekçe
Öğrenci Yurdu İçin Endüstriyel Kuruluşlara İlişkin Dilekçe
Ruhsat Devri Yapılmasına İlişkin Dilekçe
F1-Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
F2-Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
F4-Canlı Müzik İzni Başvuru Formu
F5-İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hakında Beyanname
F6-Sorumlu Müdür Beyannamesi
F7-Sorumlu Müdür Sözleşmesi Örneği
F8-Fenni Muayene, Katodik Koruma, Topraklama Ölçüm ve Test Kotrol Raporları Hususunda Beyanname
F9-Motor ve Teçhizat Beyannamesi
F10-İlave Yapı Yoktur Beyannamesi
F11-Mesul Müdür Beyannamesi
F12-Çalışan Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil ve Bulaşıcı Hasatalığı Olmadığına Dair Beyanname
 
         
   


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Avrupa Yakası Adres : Topçular Mah. Beylerbeyi Cd. İBB. Edirnekapı Birimleri / EYÜP - İSTANBUL
Telefon :
(0212) 455 33 01 Fax : (0212) 449 51 90
E-Posta :
ruhsat@ibb.gov.tr - Web : www.ibb.gov.tr/ruhsatvedenetim - Facebook : /ibbruhsatvedenetim
Harita için tıklayınız...

Anadolu Yakası Adres : E-5 Güney Yanyol No:33 Kat:2 Esentepe / KARTAL - İSTANBUL
Telefon :
(0216) 586 55 05 Fax : (0212) 449 51 19
E-Posta : ruhsat@ibb.gov.tr - Web : www.ibb.gov.tr/ruhsatvedenetim - Facebook : /ibbruhsatvedenetim
Harita için tıklayınız...