Çevresel Gürültü Nedir?

Ulaşım araçları, kara yolu trafiği, demir yolu trafiği,
hava yolu trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda
kullanılan teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri,
atölye, imalathane, işyerleri ve benzeri ile
rekreasyon ve eğlence yerlerinden çevreye yayılan
gürültü dahil olmak üzere, insan faaliyetleri
neticesinde oluşan zararlı veya istenmeyen açık
hava sesleri olarak tanımlanmaktadır.