ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > İnteraktif Hizmetler > İhale Sayfa
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
İhale Sayfası
İhale Durumu: İhale Sonuçlanmadı
İhale Konusu: Kiralık büfe, Üsküdar 6167
İhale Tarih ve Saati: 20.11.2007 12:00:00
İhale Kayıt No:
İlgili Müdürlük/Birim Emlak Müdürlüğü
İlgili Adres: Emlak Müdürlüğü, Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/ İstanbul
İlgili Telefon: 0212 514 16 83
İlgili Faks: 0212 519 32 23
İlgili E-Posta:
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Saraçhane/İST.
İhale Türü: KİRALIK BÜFE
İhale Usulü: Açık Teklif
Niteliği ve Miktarı: Büfe
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: Üsküdar, Toptaşı Cad. Toptaşı İş Merkezi (Kerem Yılmazer Tiyatrosu içi)
İşin Süresi / Teslim Tarihi: 1 yıl
Yeterlilik Başvurusu Tarihi:
İlan Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
1) Encümen Kayıt No: 2743
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul b)İlçesi: Üsküdar c) Cinsi: Büfe
d) Belediye Hisse Oranı: Tamamı                       
e) Halihazır Durumu: Boş
f) Adres (Cadde-Sokak-No): Toptaşı Cad. Toptaşı İş Merkezi (Kerem Yılmazer Tiyatrosu içi)
3) Muhammen Bedeli: 7.800.-YTL (Yıllık)
4) Süresi: 1 Yıl
5) Geçici Teminatı:      234.-YTL
6) İştirak Teminatı:   2.600.-YTL
7) İhale Tarihi ve Saati: 20.11.2007–12.00
8) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Saraçhane/İST.
9) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
10) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğünden görülebilir. Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/ İstanbul
Tel: 0212 514 16 83
Fax: 0212 519 32 23
11) Şartname Bedeli: 25.-YTL  
12) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek Kişiler
1) Muhtarlıktan veya Noterden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti
2) Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgâh Senedi
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı
4) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
5) İhale şartnamesi gereğince Emlak Müdürlüğünden temin edilecek belge.
b) Tüzel Kişiler
1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;
2) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı
4) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
5) İhale şartnamesi gereğince Emlak Müdürlüğünden temin edilecek belge.
6) İhaleye katılacak için Noter Tasdikli Yetki Belgesi
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
Şartname Bedeli: 25
Şartname Dosyaları :

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta