ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > Alt Siteler > İstanbul ve Deprem > Deprem Tehlike Haritaları
Deprem Tehlike Haritaları 

Deprem Tehlike Haritaları
 

Bölgesel Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi amacı için, İstanbul Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının Hazırlanması Avrupa Yakası Güneyi Projesi (2007) kapsamında  üretilmiş olan bu haritalar, 5216 sayılı yasa sınırı (İstanbul İl Sınırı) içersinde kalan alan için hazırlanmıştır. Probabilistik deprem tehlikesi belirlemesi uygulamasında, disiplinler arası, çalışılması gerekli temel iş safhaları;

 

• İlgili bütün jeolojik, sismolojik ve tarihsel verilerin derlenmesi,

• Deprem kaynaklarının ayrılarak bölgelendirilmesi,

• Deprem kaynaklarındaki deprem oluşumlarının modellenmesi,

• Deprem kaynakları için uygun olabilecek deprem yer hareketi parametreleri azalım ilişkilerinin  derlenmesi,

• Belirli aşılma olasılıklarına (veya dönüş periyotlarına) karşılık gelen deprem yer hareketi  parametre dağılımlarının elde edilmesi olarak alınmıştır.

 

 

2007 yılında yapılmış olan bu çalışma kapsamında üretilmiş olan Deprem Tehlike Haritaları; İstanbul’un Anadolu Yakasını kapsayan Mikrobölgeleme Rapor ve Haritalarının üretilmesi çalışmalarına ek olarak yapılmış olan ve 2009 yılı sonunda tamamlanmış olan "İSTANBUL’UN OLASI DEPREM KAYIPLARI TAHMİNLERİNİN GÜNCELLENMESİ" işi kapsamında güncellenmiştir.

 

 

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Hakkında Açıklamalar;

Bu harita, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu’nun 18.4.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Önceki haritalardan farklı olarak, olasılık metodu hesaplarına göre çizilen eş-ivme kontur haritası esas alınarak deprem bölgeleri tespit edilmiştir. Buna göre, normal bir yapının, 50 yıllık ekonomik ömrü içinde % 90 ihtimal ile bu ivme değerlerinden daha fazla bir yüklenmeye maruz kalmayacağı tahmin edilmektedir. Ekonomik ömrü daha uzun veya önemli yapılar için karşılaşabilecekleri en büyük ivme değerlerinin ayrıca hesaplanması gerekir. Deprem Bölgeleri Haritası ile “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, birbirini tamamlamaktadır. Bu yönetmeliğe göre deprem bölgelerinde kabul edilen hesap ivmeleri, 1.derece için 0.4g, 2.derece için 0.3g, 3.derece için 0.2g, 4.derece için 0.1g olarak alınmalıdır. 5.derece için deprem hesabı yapmak zorunlu değildir.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr