ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
83 pafta, 43 ada, 1 parsel hk.
Karar Tarihi:11.10.2006
Karar No:1796
Dosya No:1796
Karar:
KOMİSYON İNCELEMESİ:Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri , Sn :  Osman ELEVLİ  ,Sn :Ahmet GENÇ İmzalı önerge ile;
 Eyüp Alibeyköy'de, yer alan mülkiyeti Maliye'ye ait olan, 83 pafta, 43 ada, 1 parsel 29.08.2003 t.t'li 1/5000 ölçekli Alibeyköy Uygulama imar Planı'nda Aile Planlama Eğitim Merkezi alanı'nda kalmaktadır. Ekli paftada görüldüğü üzere söz konusu parselin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı'nda B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı)'na alınması ile ilgili değişiklik yapılması hususunun gündeme alınarak İmar Komisyonuna havalesi İstenilmiştir.
Söz konusu önerge Büyükşehir Belediye Meclisince, İmar ve Bayındırlık  Komisyonuna havale olunmuştur.  
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Eyüp Alibeyköy, 83 pafta, 43 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli önerge imar plan tadilat teklifi incelenmiş olup kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclisin Onayına Arz olunur.”
Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 5 inci Seçim  Dönemi 3 üncü Toplantı Yılı, EKİM AYI TOPLANTILARININ                                 11 EKİM  2006 tarihli 3 üncü birleşiminde okunarak; raporun aynen ve  Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.
Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr