ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
MALTEPE Belediyesi Ödenek Aktarma
Karar Tarihi:14.12.2012
Karar No:2646
Dosya No:2646
Karar:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarihli birleşiminde 2012/2727 sayı ile komisyonumuza intikal eden; Maltepe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 06/12/2012 tarih ve 1486 sayılı yazısında;

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİ: 05.12.2012 Tarih, 2012/216 Sayılı Meclis Kararımız.

Maltepe Belediye Meclisi'nin 4. Toplantı Yılı, 2012/ARALIK Ayı Toplantılarının 05.12.2012 tarihli 2. Birleşiminde alınan; Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün ödenek aktarması ile ilgili 2012/216 Sayılı Meclis Kararı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

İlgili kararın 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereğince tasdikini arz ederim denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: MALTEPE Belediyesi’nin, 2012 mali yılı bütçesinde ekli listeye (1 sayfa) göre toplam 5.790.000 TL tutarında fasıllar arası aktarma yapması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (b) bendi ile 65. maddesine istinaden hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.Maddesine göre komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 14 Aralık 2012 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr