ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu

Ana Sayfa > Gündem

İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Online Ziyaretçi:3171
İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın hizmetiçi eğitim seminerleri devam ediyor
18.01.2011 13:00:00         Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca uygulanmakta olan hizmetiçi eğitim seminerlerine; “İdari Yargı Kararlarının Etkisizleştirilmeden Uygulanması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  konulu panelle devam edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen hizmetiçi eğitim seminerlerinin yirmiyedincisi 12 Ocak 2011 tarihinde Kiptaş Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.Büyükşehir Müfettişi Leyla Yılmaz, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen “İdari Yargı Kararlarının Etkisizleştirilmeden Uygulanması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panelin sunumunu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Aydın GÜLAN ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Dr. Selami DEMİRKOL’un yapacağını belirterek, panelistlerin özgeçmişleri ile ilgili bilgiler verdikten sonra açılış konuşmasını yapmak üzere Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Kapaklıkaya’yı kürsüye davet etti.

Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Kapaklıkaya “Saygıdeğer misafirlerimiz değerli Kaymakamlarımız, Hakimlerimiz, Belediyelerimizin değerli yöneticileri ve diğer meslektaşlarımız panelimize hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başladı.


Başkan Kapaklıkaya bugünkü panelin konusunun yargı mensupları, idareciler, denetim görevlileri olarak hepimizi farklı bir yönüyle ilgilendiren “İdari Yargı Kararlarının Uygulanması” meselesi olduğunu belirtti. Konu ile ilgili teori ve pratikte yetkin kişiler olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Aydın GÜLAN ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Dr.Selami DEMİRKOL’un panelin sunumunu yapacaklarını ve öğleden sonraki oturumda soru cevap bölümünde yapılacak tartışmalarında çok önemli olacağını düşündüğünü belirtti.

Başkan Kapaklıkaya panelin birinci bölümü olan “İdari Yargı Kararlarının Etkisizleştirilmeden Uygulanması” konulu sunumunu yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydın GÜLAN’ı kürsüye davet etti.

           

Prof. Dr. Aydın GÜLAN kendisinin panelist olarak davet edilmesinden dolayı şeref duyduğunu belirterek “İdari Yargı Kararlarının Etkisizleştirilmeden Uygulanması, konusunu farklı yönleriyle ele almaya çalışarak üzerinde tartışacağımız bir zemini oluşturmanın faydalı olacağını düşünüyorum” diyerek sözlerine başladı.

Sunumuna konu ile ilgili mevzuat hükümlerine değinerek devam eden Prof. Dr. GÜLAN, düzenleyici işlemler, birel işlemler, düzenleyici işlemlerin iptali, idarenin karar ihtimalleri konularında bilgiler vererek, örnek yargı kararları ile katılımcılara geniş açıklamalarda bulundu.
 


Panelin ikinci bölümünde “İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konusunu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Dr.Selami DEMİRKOL sundu.

Dr. Selami DEMİRKOL; Prof.Dr.Aydın GÜLAN’ın konu ile ilgili geniş açıklamalarda bulunduğunu, kendisinin de teoriden ziyade pratikte karşılaşılan sorunları ve çözüm önerisi olarak neler getirilebilir hususlarındaki görüşlerini  aktarmaya çalışacağını belirtti.

Konunun güncel, yaşayan bir konu olduğunu, pratikte her alanda yaşanmakta olduğunu söyleyen Dr.DEMİRKOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Mahkeme Kararlarının Uygulanması konusundaki yaklaşımından bahsederek konuşmasına başladı. Dr.DEMİRKOL sunumunda Anayasa ve Kanun hükümlerinden kısaca bahsettikten sonra konu ile ilgili yargı kararlarının uygulanması hususunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını örneklerle değerlendirdi.Panelin öğleden sonraki oturumunda konular katılımcılarla birlikte soru, cevap ve tartışma şeklinde ele alındı. Bu bölümde genel olarak idarecilerin, denetçilerin ve hukukçu katılımcıların uygulamada karşılaştıkları somut olaylar ve yaşanan sorunlara çözüm yolları panelistlerle tartışıldı.

 

Panelin son bölümünde, sunumu gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Aydın GÜLAN’a Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Dr.Selami DEMİRKOL’a Belediye Müfettişleri Derneği Başkanı Fazlı ASLAN değerli sunumları için teşekkür ederek birer plaket takdim ettiler. 

Seminere Büyükşehir Belediye Müfettişlerinin yanı sıra konuk olarak;

-   Merkez Valisi Selim Cebiroğlu,
- Arnavutköy Kaymakamı Hürrem Aksoy,
- Beylikdüzü Kaymakamı Yusuf Odabaş,
- Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa Dündar,
- Fatih Kaymakamı Hasan Karakaş,
- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Vahdettin Özcan,
- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimleri,
- Yalova Vali Yardımcısı Atilla Selami Abban, İl İdare Kurulu Müdürü Bahri Günday,
- Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak,
- İBB 1.Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan, Hukuk Müşavirleri ve Avukatları,
- İSKİ Teftiş Kurulu Başkanı Seyfettin Ergin ve Müfettişleri,
- İBB İç Denetim Birim Başkanı Sabri Çakıroğlu ve İç Denetçileri,
- İSKİ İç Denetim Birim Başkanı İbrahim Düzoğlu ve İç Denetçileri,
- İSKİ 1.Hukuk Müşaviri Memduha Tek, Hukuk Müşaviri ve Avukatları
- İETT Müfettişleri,
- İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Turan Konak, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muzaffer Saraç, Ulaşım Daire Başkanı Dursun Balcıoğlu
- İBB Altyapı Koordinasyon Müdürü Hüseyin Kaya, İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Şahin, Stratejik Planlama Müdürü Mustafa Kemal İşler,
- İlçe Belediyeleri Teftiş Heyeti Müdürleri ile Hukuk İşleri Müdürleri, Müfettiş ve Avukatları ile diğer davetliler katıldılar. Resim Galerisi
( 1 / 5 )


Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta