ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu

Ana Sayfa > Gündem

İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Online Ziyaretçi:10106
Zabıta Memuru alımı
11.11.2008 17:25:00         Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, Zabıta Memuru alımı yapılacak.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
       
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13, 14 ve 15. maddelerine göre Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen Zabıta Memuru kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Kadro Ünvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
GİH Zabıta Memuru 10 80 60 KPSSP94 Lise,Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak

Toplam: 80 Adet Zabıta Memuru

ARANAN ŞARTLAR

1-Genel Şartlar

 1-  Türk Vatandaşı olmak,

 2-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 4-  Erkek, Kadın olmak, (E/K)

 5-  Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 
2- Özel Şartlar 
   
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımak.

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.75m, kadınlarda en az 1.67 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
     
3- 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. maddesi c) fıkrasına göre aranan yaş şartı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Sınav tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak. (28.11.1983 tarih veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olanlar başvurabilecektir.)

4- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS)  girmiş ve yukarıda belirtilen puan türü itibariyle 100 tam puan üzerinden sınav komisyonunca belirlenen taban puanı almış olmak,
 
5- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,
 
6- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir engeli bulunmamak

SINAV YERİ VE SAATİ :

Sınav sözlü mülakat şekliyle, 27.11.2008 – 28.11.2008 tarihlerinde ve saat 08.30 – 16.30 saatleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Edirnekapı Zabıta Biriminde yapılacaktır. (Adayların sınava gelirken spor ayakkabısı, eşofman, sınav giriş kartı ve Nüfus Cüzdanını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.)


SÖZLÜ MÜLAKAT KONULARI

 -Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 -Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,
 -Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1- Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme sonucunda, belirtilen puanın altına düşmemek kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
2- Kurum sınavı başarı puanı ve sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.
3- Memuriyete girişe esas teşkil edecek sözlü sınav sonucu, kurum sınav başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
5- Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.
6- Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
 
BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 17.11.2008 günü saat 08.30 da başlayıp 19.11.2008 günü saat 16.30 da sona erecektir. Başvurular İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Edirnekapı Zabıta Birimleri adresine şahsen yapılacak olup posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurusunu yapan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarını 25.11.2008 mesai günü aynı yerden teslim alacaklardır. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. Vatandaşlık No’lu Nüfus cüzdan fotokopisi, 
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi,
3- Son üç ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
4- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi, (Belgenin aslı başvuru esnasında adayın yanında bulunacaktır.)
5- Sınav sonuç belgesi olarak internet çıktısı getiren adayların belgelerini ÖSYM İl Sınav Yönetici Bürosundan onaylatmaları gerekmektedir.)


 Resim Galerisi
( 1 / 5 )


Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta