ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > Kurumsal > Birimler > Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Gündem / Haber
Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi enerji müzesi ve kültür merkezi oluyor
Yıllardır atıl vaziyette duran tarihi Hasanpaşa Gazhanesi’ni enerji müzesi ve kültür merkezine dönüştürdüklerini açıklayan Başkan Topbaş, “Burası odak noktası, çekim merkezi olacak. Burada yaşayan insanlarımıza keyif verecek ve çevresini de olumlu yönde etkileyecek” dedi.
Devamı
Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !

 
Görevleri
 

5216 Sayılı yasa kapsamında; İBB.''nin yetki sınırlan içerisinde depreme hazırlık sürecinin ve Deprem Master Planı''nın 1/50000 ölçekli Metropoliten Alan Nazım Planının, Vizyon ve 2023 perspektifinin gerektirdiği Yeni Yerleşmelerin, Dönüşümlerin Kentsel Yapılanmanın her ölçekte sağlanması, İskan ve Konut ile ilgili Belediye program, proje,yatırım ve uygulamaları, alan genelinde Mekansal Gelişme Perspektifinin Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeleri dikkate alarak takibi, Kentsel Gelişimin sağlanması ile Kentsel ve Bölgesel Gelişme-Kapasite artırımına öncülük etmek amaçlanmıştır.

Sürdürülebilir Kentsel ve Bölgesel Yapılanma, Vizyon, Programlar, Stratejik öncelikler, Konutlar, Yeni Şehirler-kırsal ve Kentsel(ekolojik) Yerleşmeler, Mekansal Dönüşümler vs. uzun perspektif içerisinde gerçekleştirilmesini takip etmek, metropolün öncü rolü gereği uyum programlarını ve dünya metropolleriyle yarışma potansiyelini harekete geçirerek sağlamak, kaynak ve model araştırmak, güvenli ve sürdürülebilir kentsel kalitesinin tesisi ile uygar kent ve uygar kentli vizyonu kapsamında İstanbul''un evrensel düzeyde taşıdığı tarihi,kültürel,doğal öz değerlerine sahip çıkarak; tarihi kültürel kimliği ile özdeş, geçmişte olduğu gibi günümüzde bir dünya kenti statüsü kazandırmak, kentsel gelişim, çevre ve tarihi dokuyu çok yönlü katkı destek ve katılımla ekonomik ve sosyal yapı gerçekleriyle sürdürülebilir kılmaktır.

Ayrıca, Deprem sürecinin gerektirdiği kentsel kamusal mekanların,Kentsel Yerleşmelerin ve yapı stokunun yeniden yapılandırılması,Deprem zorunluluğu ve master planı çerçevesinde Kentsel Dönüşüm, desantralizasyon çalışması ve uygulamaları,Deprem master planının kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olanlarının plan-
program-proje-uygulama süreçlerinde Belediyenin yapacağı tüm iş ve işlemleri,müşavirlik- hizmet alım,ihale işlemleri dahil yapmak ve neticelendirmektir.

Bu amaçla; değişik disiplinlerin bir arada ekip çalışmasını yürütmek için İstanbul Şehircilik Atölyesi (İŞAT) faaliyete başlamıştır. Bu sayede Müdürlük çalışmaları, Avrupa Birliği''ndeki metropollerin şehircilik atölyelerinin formasyonunda icra edilecektir.

Avrupa Birliği''ne adaptasyon süresinde metropol ölçeğinde, uyum sürecini hızlandırmak Kentsel Dönüşüm Projeleri yürütmek, bunlarla ilgili gerekli organizasyon, hizmet alını, müşavirlik, yarışmalar yapılması suretiyle uzmanlık ihtiyaçlarını karşılamak, sivil toplum ilişkileri geliştirerek, çözüm üretecek projeleri elde etmek, gayri menkul yatırım organizasyonlarını ve proje geliştirme birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek hususları yeni hedefler olarak benimsenmektedir


 
Belgeler
Müdürlük Faaliyetleri
İŞAT
Müdürlük Yönetmeliği

 
Yönetici

Süleyman Karalı
Özgeçmiş:
1973 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ...

Devamı için tıklayın
Ad Soyad:
Süleyman Karalı
Görev:
Müdür
Birim Adı:
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
Telefon:
0212 455 38 50
Santral:
0212 455 38 50
Faks:
0212 449 51 89
E-posta:
E-mail için tıklayın
Adres:
Gençtürk Caddesi  Ağa Yokuşu Sokak, No:27 Laleli/Fatih
Web:
Harita:
Harita için tıklayın
Başvurularınız için tıklayın!

Reklam / Hizmet Duyurusu


Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
İSKİ İnternet Şubesi
 
11.Yıl İBB Yatırımları
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İBB Spor Şöleni 2015 başlıyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
Şehir Tiyatroları
 
E-Bülten Arşivi
 
2015 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Güvenli İnternet Hizmetleri
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta