ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > Kurumsal > Birimler > Çevre Koruma Müdürlüğü
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Çevre Koruma Müdürlüğü
Gündem / Haber
HAİN TERÖR SALDIRI SONRASI İBB MECLİSİ’NDEN ORTAK BİLDİRİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 10 Aralık’ta Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısı sonrası ortak bildiri yayınladı. Bildiriyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet Belediye Meclisi'nde okudu.
Devamı
Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !

 
Görevleri

a) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Müdürlüğe havale edilen plan, proje, etüt, araştırma ve incelemelerin standartlara ve bilimsel esaslara uygunluğunu kontrol etmek, gerekli görülenlerin uygulanmasını sağlamak,
c) Belediye sınırları içerisine giriş yapan ve Belediye sınırları içerisinde satılan      katı ve sıvı      yakıtları denetlemek, numune almak, analizlerini yapmak, yaptırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal işlem yapmak, yaptırmak,
ç) Belediye sınırları içerisinde çevre hava kalitesinin; ölçümünü yapmak, yaptırmak, ölçüm sonuçlarını yayınlamak ve gerektiğinde talepte bulunan kişi, kurum ve             kuruluşlara vermek, hava kalitesinin iyileştirilmesi için işletmeler, kurum ve        kuruluşlar ile iş birliği yapmak,
d) Patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli kimyasalların üretim ve depolama yerlerini tespit etmek ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği yasal işlem yapmak,
e) Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların vs. denetimini yapmak, gerekli önlemleri aldırmak ve gürültüye neden         olanlar hakkında idari yaptırım uygulamak,
f) Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları’nda ilgili mevzuatlara göre hizmet vermek, geliştirmek ve gerekli analizleri yapmak,
g) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının; çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan ve proje   geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, gerekli izinleri          vermek, kontrolünü ve denetimini yapmak, yasal işlem uygulamak,
h) Bitkisel atık yağların Bakanlıktan lisanslı kuruluşlar ile sözleşme yapılarak toplanmasını sağlamak amacı ile; gerekli denetimleri yapmak, yasal işlem uygulamak, bitkisel atık yağlar ile ilgili çalışmaları ve kontrolleri yapmak, 
ı) Atık yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve mevzuata uygun olarak kontrol edilmesi, denetlenmesi ve izlenmesini sağlamak,
i) Araç egzozlarından çıkan gazların hava kalitesine olumsuz etkisini sınırlamak için gerekli çalışmaları yapmak, araç trafik seyrinin hava kalitesini iyileştirmesi yönünde düzenlenmesini sağlattırmak,
j) Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve hava kalitesinde daha iyi sonuçlara ulaşabilmemiz için; ısınma, ulaşım ve üretim kaynaklı hava kirliliği konularında gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
k) Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma
konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak ve
yaptırmak,
l) Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğinin giderilmesi
alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık, gerekli hallerde ilgili kurum/kuruluşlar, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak,
m) Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu, çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin projelerinin; “Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi kapsamında, belediyemizin ilgili birimleri ile koordineli olarak değerlendirilmesi, projenin muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere göre ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve görüş bildirilmesi,
n) Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak,
o) Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak,
ö) Mevzuatların verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
p) Başkanlığın verdiği görevleri mevzuat esaslarına göre yerine getirmek,
r) 2872/5491 sayılı Çevre Kanunu’nun 12.Maddesi ve  24.Maddesi hükümleri kapsamında Büyükşehir Belediyesine yapılan yetki devri gereği, Başkanlık Makamının uygun gördüğü konularda gereğini yapmak.


 
Faaliyetleri

 


 
Belgeler
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Çevre Kanunu
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

 
Yönetici

Fatih Erol
Özgeçmiş:
Fatih EROL, 1980 yılında Trabzon'da doğdu. İlk, orta öğrenimini İstanbul, lise öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversit...

Devamı için tıklayın
Ad Soyad:
Fatih Erol
Görev:
Müdür
Birim Adı:
Çevre Koruma Müdürlüğü
Telefon:
0212 449 94 33
Santral:
0212 449 94 33
Faks:
0212 449 51 94
E-posta:
E-mail için tıklayın
Adres:
İBB Beyoğlu Ek Hizmet Binası Hacıahmet Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi Yeniyol Zarif Sokak No : 22 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İstanbul
Web:
Web Sitesi için tıklayın
Harita:
Harita için tıklayın
Başvurularınız için tıklayın!

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta