ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > Kurumsal > Birimler > Çevre Koruma Müdürlüğü
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Çevre Koruma Müdürlüğü
Gündem / Haber
İBB'den Lodos Raporu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lodos'un etkili olduğu kentte, gerekli önlemleri alarak, yerinde ve zamanında müdahalelerle yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirdi.
Devamı
Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !

 
Görevleri
a) İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan denizlerde kirliliğe neden olan her türlü gemi ve deniz araçlarının denetimini, kontrolünü ve yasal işlemini yapmak,
b) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek,
c) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
d) Müdürlüğe havale edilen plan, proje, etüt, araştırma ve incelemelerin standartlara ve bilimsel esaslara uygunluğunu kontrol etmek, gerekli görülenlerin uygulanmasını sağlamak,
e) Belediye sınırları içerisine giriş yapan ve Belediye sınırları içerisinde satılan katı ve sıvı yakıtları denetlemek, numune almak, analizlerini yapmak, yaptırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal işlem yapmak,
f) Belediye sınırları içerisinde çevre hava kalitesinin ölçümünü yapmak, yaptırmak, ölçüm sonuçlarını yayınlamak, gerektiğinde talepte bulunan kişi ve kuruluşlara vermek,
g) Parlayıcı ve yanıcı tehlikeli kimyasalların üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, işletmek, işlettirmek, üretim, depolama ve satış yerlerini kontrol etmek, gerekli izinleri vermek ve yasal işlem uygulamak,
h) Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların vs. denetimini yapmak, gürültüye neden olanlar hakkında cezai işlemleri yapmak, gerekli önlemleri aldırmak,
i) Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarı’nı çalıştırmak, geliştirmek ve gerekli analizleri yapmak,
j) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü ve denetimini yapmak, hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini gidermek için etüt, plan, proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyon sağlamak ve gerekli izinleri vermek,
k) Evsel katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve geri kazanımı için etüt, plan ve projeler yapmak, yaptırmak, yapılan projelere katkıda bulunmak,
l) Atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak,
m) Bitkisel atık yağların toplanması, geri kazanılması ve bertarafınının yapılması için gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak,
n) Araç egzozlarından çıkan gazların hava kalitesine olumsuz etkisini sınırlamak için   gerekli   çalışmaları  yapmak,   araç   trafik   seyrinin   hava   kalitesini iyileştirmesi yönünde düzenlenmesini sağlattırmak,
o) 1747 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile; İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içersinde vektörlerle mücadele ve ilaçlama çalışmalarını yapmak,
p) Çevre  ile ilgili  değişik konulardaki  şikâyet ve  talepleri  değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak,
q) Çevre bilincini geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
r) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
s) Başkanlığın verdiği görevleri mevzuat esaslarına göre yerine getirmek.

 
Faaliyetleri

Deniz Kirliliği Denetimi

Yanıcı Parlayıcı Kimyevi Maddelerin Kontrolü

Döküm Alanı İzin Belgesi Alan Yerlerin Listesi


 
Belgeler
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Çevre Kanunu
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin Kontorlü Yönetmeliği
Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği

 
Yönetici

Cumhur Reşit Kuzgun
Özgeçmiş:
1981 yılında İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. Orta öğrenimini İstanbul’da, yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Ordu Ziraat Fakültesinde tamamla...

Devamı için tıklayın
Ad Soyad:
Cumhur Reşit Kuzgun
Görev:
Müdür
Birim Adı:
Çevre Koruma Müdürlüğü
Telefon:
0212 449 94 94
Santral:
0212 449 94 33
Faks:
0212 449 51 94
E-posta:
E-mail için tıklayın
Adres:
M. Nesih Özmen Mahallesi Keresteciler Sitesi
Kasım Sk. No:77 Kat:1-2
Merter / Güngören / İSTANBUL P.K 34169
Web:
Web Sitesi için tıklayın
Harita:
Harita için tıklayın
Başvurularınız için tıklayın!

Reklam / Hizmet Duyurusu


Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
İBB Engelliler Günü Etkinlikleri
 
10.Yıl İBB Yatırımları
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
Şehir Tiyatroları
 
E-Bülten Arşivi
 
2014 Yılı Bütçesi
 
İFM Web Sitesi
 
Güvenli İnternet Hizmetleri
 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta