İstanbul’un önemli odak noktalarında dönüşüm projeleri planlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, küçük bir balıkçı köyüyken her geçen gün biraz daha gelişen ve kalabalıklaşan Küçükçekmece bölgesine de yeni bir çehre kazandıracak. Küçükçekmece-Avcılar İç-Dış Kumsal Alanı Kentsel Tasarım Projesi ile Küçükçekmece, İstanbul’un ekolojik parkı olacak!

Yazılı tarih öncesi mağara yerleşmelerinin yakınında bulunan Küçükçekmece, bütün tarihi boyunca İstanbul - Avrupa ana ulaşım aksı üzerinde oldu. Roma ve Bizanslılar, Haçlılar ve Osmanlılar, seferlerinde hep bu yolu kullandı. Buna rağmen Küçükçekmece 19. yüzyılın ikinci yarısında, İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolu açılıncaya kadar küçük bir balıkçı köyü olarak kaldı. Demiryolu bağlantısı, bu küçük köyü önce İstanbul’un sayfiye yerine, daha sonra da banliyösüne dönüştürdü.

İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan sahil yolu 1950’li yıllarda kuzeye E–5 ‘e kayarken; batıda artan trafiğe çözüm olarak, bu yol sürekli genişletildi ve bugünkü boyutlarına ulaştı. Bu genişleme sürecinde gölle denizi bağlayan kanallardan bazıları dolduruldu. Tarih boyunca hep önemli bir geçiş noktası olmasına rağmen Küçükçekmece, hak ettiği şekilde merkez olarak nitelendirilebilecek bir konuma gelemedi.

Küçükçekmece Kentsel Tasarım Projesi ile bu şirin bölgenin kaderi tamamen değişecek! Projenin hedefi, Küçükçekmece Gölü ve çevresini yeniden canlandırmak ve Küçükçekmece bölgesinde 'kültür endüstrisi' oluşturmak.

Dünyaca ünlü Malezyalı mimar Ken Yeang’e ait proje ile Küçükçekmece, İstanbul’un ekolojik parkı haline gelecek. Buna göre; gecekondulaşmayla büyük çevre sorunları yaşamaya başlayan Küçükçekmece Gölü çevresi yapılardan arındırılarak, İstanbul'un zengin faunasının sergilendiği bir sayfiye alanına dönüştürülecek. Yürüyüş alanları, sosyal ve kültürel tesisler, uluslararası turizm ve eğlence merkezleri, marina, spor ve dinlenme alanları yapılacak.

Proje kapsamında; Küçükçekmece'de uluslar arası boyutta bir kültür merkezi, ekolojik park-eğlence parkı-akvaryum, yunus atlama havuzları (dolphinerium), yedi yıldızlı otel, tatil kasabaları, Venedik gibi su kanalları yapılması ve E-5'in aks değiştirerek üzerinin yeşil kuşakla kapatılması öngörülüyor. Amaç, ekolojiyle şehir hayatı arasında denge kurup ekosisteme zarar vermeden şehir ortamı yaratmak…

Proje alanı; Küçükçekmece, Avcılar ve Bakırköy belediyeleri sınırları içinde kalıyor, Küçükçekmece geleneksel merkezini de kapsıyor ve kuzeyinde Küçükçekmece Gölü, güneyinde Marmara Denizi ile sınırlanıyor.

Kentsel yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen proje kapsamında, deprem riski altında bulunan konut alanlarının yenilenmesi de planlanıyor. Küçükçekmece-Avcılar kumsal alanındaki mevcut konut kullanımı değerlendirilerek, bölge sakinlerinin daha sağlıklı, deprem yönünden az riskli alanlara yerleştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında bölgeye yönelik marinalar da planlanıyor. Buna göre; Avcılar İlçesi Marmara Denizi kıyısında, 500 yat kapasiteli bir marina projesi gündemde. Ayrıca Küçükçekmece İlçesi’nin, Bakırköy tarafında 800 yat kapasitelik bir marina projesi bulunuyor. Böylece bölgede toplam 1300 yat kapasitelik iki marina projesi planlanıyor.

Bölgedeki yoğun kullanım alanları nedeniyle yeni ulaşım alternatifleri de üretiliyor. Bu alternatiflerden biri Küçükçekmece kıyısı boyunca uzanan tramvay hattı projesi ve halen inşası devam eden Küçükçekmece-Avcılar boyunca planlanan LRT (Light Rail Train) – Hafif Metro projesi...

Sonuç olarak Küçükçekmece Kentsel Tasarım Projesi’nin hedefleri genel hatlarıyla şöyle özetlenebilir:

 Mevcuttaki mimari, doğal ve tarihsel değerleri korumak
 Proje alanı ve çevresinde kıyı kullanımını güvenli ve sağlıklı bir şekilde canlandırmak
 Göl ve deniz arasındaki bağlantıları geliştirmek
 Göl sathında da belirli amaçlara yönelik; gölün kuzey taraflarına doğru yer alan yerleşimlerle bağlantı imkânları sağlayan ulaşım sistemi, ufak iskeleler geliştirmek
 Mevcuttaki yapılaşmayı azaltarak, alanda turistik, rekreatif, kültürel fonksiyonları sağlayacak akılcı mekânlar yaratmak
 Yeni fonksiyonlar getirilirken, Göl çevresindeki prestij konut alanları, kentsel dönüşüm alanları, Olimpiyat Köyü ve Üniversite alanı bağlantılarını da göz önüne almak
 Hafif Metro -LRT ( Light Right Train) hattını göz önünde bulundurarak, alanda yeni yaya-taşıt önerileri oluşturmak
 Yayaların denizle bağlantılarını güçlendirmek
 Mevcut karayolu kavşağına akılcı bir çözüm getirmek
 Göl’ün Kuzey ve Doğu kesimindeki yerleşim alanlarını proje alanına bağlayacak güçlü bir ulaşım sistemi geliştirmek.