ANASAYFA TEŞKİLAT BAŞKANLIK FAALİYET RAPORU MEVZUAT DİLEKÇELER ŞİKAYET FORMU LİNKLER İLETİŞİM
Yıkım İşlemleri 
Skip Navigation LinksZabita > Site > Yıkım İşlemleri

 Yıkım Çalışmaları

    
 

        Zabıta Tedbir Müdürlüğümüz Belediye Meclisinin 12.05.2005 tarih ve 872 sayılı Kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında İstanbul sınırlarındaki her türlü kaçak yapılaşma ile mücadele etmek ve yıkım işlemlerinin tek elden teknik ve sorunsuz bir şekilde yapılarak iş gücü ve zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla kurulmuştur.

      Müdürlüğümüz kısa sürede gerekli yapılanmayı tamamlayarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 11.maddesinde “ Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde ilçe ve ilk kademe belediyeleri ve ilgili kuruluşlarca alınmış yıkım kararlarını yasal çerçevede yerine getirmek” ifadesi ile belirtilen yetkiye istinaden ilçe ve ilk kademe Belediyelerince alınmış Encümen Kararlarının yerine getirilmesi için ilgili belediyelere gerekli araç, gereç ve personel desteğinde bulunmak veya programa alarak yıkımı yapmak, 775-2981 (3290-3366) sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında kalan ve tasfiye kararı alınan gecekonduların yıkımı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkımı, 7269 Afet Kanunu göre hasarlı binaların yıkımı ile Emlak, İstimlak, Mesken, İmar, Altyapı Koordinasyon, Raylı Sistem Yapım ve İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü gibi Belediyemiz birimlerinden gelen yıkım taleplerini inceleyerek hukuki altyapısı tamamlanmış olanlarının en kısa sürede yerine getirmektir. 

 

Skip navigation links
Çevre Koruma Denetimleri
Dilencilerle Mücadele
Galeriler
Yıkım İşlemleri
GSM Denetimleri
Hallerde Yapılan Çalışmalar
İlan ve Reklam Denetimleri
Kaçak Et Denetimleri
Kaldırılan İşgal Çalışmaları
Kontrol Noktalarında Araç Denetimleri
Kurban Bayramı Tedbirleri
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Memlekete Göç Çalışmaları
Seyyar Satıcılarla Mücadele
Sit Alanından Kaçak İnşaat
Trafik Çalışmaları
Tüketici Haklarının Korunması
Şikayet Formu
Video
Terminallerde Yapılan Denetimler

©2008 - ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI
Adres: Gençtürk caddesi No:78 Saraçhane İstanbul
Santral : (0212) 455 13 60 Fax : (0212)528 54 72