Skip Navigation LinksIstanbul - 2010 Türkçe Gezi ve Ulaşım Müzeler Askeri Müze
Askeri Müze
Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı’na bağlı olan müze, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Harp Okulu olarak kullanılan Harbiye’deki tarihi bina ve yapıya sonradan eklenen ek binalardan meydana gelmektedir. 

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra Aya İrini Kilisesi’ni silah ambarı haline getirtmesi ve tarihi yapının 1726’da, III. Ahmet tarafından onarılarak, silahların gezilip görülecek şekilde düzenlenmesi ile Askeri Müze’nin temelleri atılmıştır. III. Ahmed’in yaptığı düzenlemeler sonrası, girişine Darü’l Esliha yazılı bir kitabe yerleştirilen mekan; III. Selim’in 1807 yılında tahttan indirilmesi sırasında, cebeciler tarafından yağmalanmış ve 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra, yeniçerilere ait müzedeki birçok eser de yok edilmiştir. Bu hadiselerin ardından, zamanla mekân eski önemini yitirmiş ve 1839 yılında Harbiye Ambarı’na dönüştürülerek, silah deposu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra Tophane Müşiri Ahmed Fethi Paşa’nın çalışmalarıyla, Aya İrini Kilisesi’ndeki eserler tekrar derlenerek; 1846 yılında, Mecma-i Esliha ve Mecma-i Asar-ı Atika adlı iki bölümden müteşekkil olan modern anlamda ilk Türk müzesi açılmış fakat bu müze, Sultan Abdülaziz Dönemi’nde (1861-1876) tekrar silah ambarına dönüştürülmüştür. O dönemki bu müzenin, Askeri Müze’nin çekirdek koleksiyonunu meydana getiren Mecma-i Esliha bölümünde; silahlar, baltalar, kılıçlar, miğferler, ordu kantarları gibi askeri eserler; daha sonradan Arkeoloji Müzesi’nin koleksiyonuna dâhil edilecek olan Mecma-i Asar-ı Atika bölümünde ise Mısır’dan gelen mumyalar, çini objeler, yazıtlar ve lahitler gibi birçok eser bulunmaktaydı.

II.Meşrutiyetin ilanından sonra, Tophane Müşiri Ali Rıza Paşa’nın girişimleri ile Mühendishane-i Berri-i Hümayun Nazırı Ferik Ahmed Muhtar Paşa önderliğinde müze tertip komisyonu oluşturulmuş; Bu komisyon dağılmış halde bulunan birçok müzelik objenin bir araya getirilmesi için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde bir sürü tarihi materyalin Aya İrini’de toplanması sağlanarak; Müze-i Askeri-i Osmani adıyla yeniden faaliyete geçen müzede, Mehter Takımı tarafından belirli aralıklarla konserler tertip edilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının ardından Aya İrini’deki eserler güvenlik gerekçesi ile Niğde’ye nakledilmiş; II. Dünya Savaşı’dan sonra 7000 parçalık koleksiyon Niğde’den Maçka Silahhanesi’ne taşınmış, silahhanenin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devredilmesi üzerine buradaki eserler 1955 yılında eski Harbiye Jimnastikhanesi’ne nakledilerek, binada restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. 1967 yılında, Mimar Nezih Elden’in imzasını taşıyan proje ile yeni bir çehre kazanan bugünkü Askeri Müze binasının bir bölümü, 1986 yılında hizmete alınmışsa da müze tam olarak 1993 senesinde faaliyete geçmiştir.

   Madalyalar, askeri kıyafetler, bayrak ve sancaklar, zırh gömlekler, kalkanlar, tablolar, silah türleri gibi dünden bugüne askeri gelişim ve değişim serüvenimizi ortaya koyan toplam 55000 eseri koleksiyonunda bulunduran Askeri Müze, bu geniş koleksiyondan 5000 adet eseri ziyaretçilerin ilgisine sunmaktadır. Müzenin alt katında, Fatih ve Yavuz Köşesi, Ateşli Silahlar Salonu, Top Maketleri Salonu, Atatürk Dershanesi, Mehter Enstrümanları Salonu, Kesici Silahlar Salonu, Binicilik Salonu, Tanıtım Salonu, Somali-Bosna-Kosova ve İç Güvenlik Salonu, Sancaklar-Bayraklar Salonu, Denizcilik Köşesi, Şehitler Galerisi, Çadırlar Galerisi ve Askeri Kıyafetler Salonu bulunur. Müzenin üst katında ise; Etnografik Eserler Salonu, Atatürk Salonu, Belgelerle Ermeni Sorunu Salonu, Yazma Eserler ve Ferman-Beratlar Salonu, III. Selim Köşesi, Kenan Evren Salonu, Çanakkale Savaşları Salonu, I. Dünya Savaşı Salonu, Meşrutiyet Dönemi Salonu, Kore Kıbrıs Salonu, Genelkurmay Başkanları Salonu, Kurtuluş Savaşı Salonu bulunur.

   Atatürk Müzesi’nin zengin koleksiyonunda; Kanuni Sultan Süleyman’ın on dört kılıcı ve atının alınlığı, Memluk Sultanları ve İran Şahlarına ait işlemeli alemler, İstanbul’un Fethi esnasında Bizansların Haliç’e çektiği zincir, haçlı askerlerine ait kılıçlar, II. Mahmut’un bir kaza neticesi yaralanmasına neden olan tüfek ve Atatürk’e ait çeşitli eserler gibi tarihi önemi olan birçok obje bulunmaktadır. Ayrıca; müzenin açık olduğu her gün, 15.00-16.00 saatleri arasında Mehteran Bölüğü tarafından verilen konserler ile çeşitli sergilerin açıldığı Hasan Rıza Sergi Salonu’ndaki sanatsal faaliyetler, müzenin konukları tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Hazırlayan: Ali Akçakaya 
Skip navigation links
Adalar
İstanbul Sarayları
Köşkler ve Konaklar
Külliyeler ve Camiler
Kütüphaneler
Müzeler
Türk İslam Eserleri Müzesi
Atatürk Müzesi
Havacılık Müzesi
Tanzimat Müzesi
Şehir Müzesi
İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
Türk Hat Sanatları Müzesi
Askeri Müze
Yerebatan Sarnıcı
Yedikule Hisarı ve Zindanları
Aşiyan Müzesi
Sinagog ve Kiliseler
Tarihi Çarşılar
Tarihi Çeşmeler
Tarihi Hamamlar
Tarihi Köprüler
Tarihi Kuleler 
Bu site İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olup, İstanbul hakkında ulaşabileceğiniz bilgi ve belgelerle donatılmıştır...
Copyright - 2009