Skip Navigation LinksIstanbul - 2010 Türkçe Gezi ve Ulaşım Kütüphaneler İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Bilim tarihçileri İstanbul Üniversitesi' nin başlangıcını Fatih Sultan Mehmet'in 15. yüzyılın ikinci yarısında kurdurttuğu medreseye dayandırır. İ.Ü. Merkez Kütüphanesinin dermesi de 15. yüzyıldan kalma Türkçe ve yabancı dilli yazmaları da içerir. Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, ağırlıklı olarak yazma ve eski harfli Türkçe basma eserlerden oluşan dermesi, 1928 harf devriminden sonra, yeni Türk alfabesiyle basılmış eserlerle zenginleşmeyi sürdürmüş, Basma Yazy ve Resimleri Derleme Kanunu (1934) kapsamına alınınca da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde basılan eserleri toplamaya başlamıştır. Dermesiyle yüzyılları, dilleri ve yazıları birbirine eklemeyi beceren en eski ve en büyük üniversite kütüphanemizdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kuruluşu (23 Nisan 1920) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanını (29 Ekim 1923) izleyen yıllarda Darülfünun Kütüphanesi adını taşıyan bu kütüphane, 1933 yılında gerçekleşen üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi adını almıştır. İlk yöneticisi Hasan Fehmi Ethem Karatay, yurt dışında kütüphanecilik yüksek lisans öğrenimi görmüş bir mimardır.

1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayili Yüksek Ögretim Kanunuyla, Ystanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adıyla, Istanbul Üniversitesi'nin fakülte, bölüm, enstitü ve araştırma merkezleri kütüphaneleriyle birlikte çalışmaya başlamıştır. Türkiye'nin öteki üniversite kütüphanelerine göre, otomasyona geçiçi daha geç ve yavaş olmaktadır ama, eski ve yeni binalarında ulusal ve uluslararası düzeydeki kullanıcılarına verdiği hizmetler, nicelik olarak yüksek sayıda; nitelik olarak da çağdaştır. Bu çağdaşlaşmada son yedi yılın getirdiği yenilikler ağırlıktadır. Onun kurduğu katalog sistemi, geliştirilerek bugün de yaşamaktadır.

Hazırlayan: Ali Akçakaya 
Skip navigation links
Adalar
İstanbul Sarayları
Köşkler ve Konaklar
Külliyeler ve Camiler
Kütüphaneler
Ali Atıf Kütüphanesi
IRCICA Kütüphanesi
Millet Kütüphanesi
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
Köprülü Kütüphanesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi
Nuruosmaniye Kütüphanesi
Ragıp Paşa Kütüphanesi
Süleymaniye Kütüphanesi
Müzeler
Sinagog ve Kiliseler
Tarihi Çarşılar
Tarihi Çeşmeler
Tarihi Hamamlar
Tarihi Köprüler
Tarihi Kuleler 
Bu site İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olup, İstanbul hakkında ulaşabileceğiniz bilgi ve belgelerle donatılmıştır...
Copyright - 2009