Skip Navigation LinksIstanbul - 2010 Türkçe Gezi ve Ulaşım Külliyeler ve Camiler Şehzade Külliyesi
Şehzade Külliyesi

Külliye, Kanuni’nin çok sevdiği ve kendisinden sonra tahta çıkarmayı düşündüğü oğlu Şehzade Mehmet için yaptırılmıştır. Şehzade Külliyesi’nin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese de Şehzade Mehmet Türbesi’ndeki şehzadenin sandukası üzerinde “ 930 (1543) Cami-i şerif şehr-i recebde tamam olmuştur” yazar. Tezkiretü’l Bünyan’da ise Şehzade Külliyesi için Rebiyülevvel 950/ Haziran 1543 yılında inşaatına başlandığı yazılıdır.  Şehzade 18 Şaban 950 / 16 Ekim 1543 yılında öldüğüne göre külliye onun için yaptırılmamış, ama ölümü üzerine külliyeye onun ismi verilmiştir. Külliye, Eminönü ilçesi Şehzadebaşı semtindedir. Mimar Sinan’ın çıraklık eserim dediği bu güzel külliyede; Şehzade Cami, Rüstem Paşa Türbesi, Şehzade Mehmet Türbesi, Tabhane, Medrese olmak üzere beş ana yapı bulunmaktadır.
  
Cami
  

Cami 38x38 ölçülerinde bir alana bina edilmiş, 19 metre çapında ve 37 metre yüksekliğindeki ana kubbe dört fil ayağı üzerine oturtturulmuş, bu kubbe dört yönde yarım kubbelerle desteklenmiştir. Caminin iki şerefeli iki minaresi bulunur ki bu minarelerdeki işlemeler ve süslemeler dönemin mimari sadeliğinden uzaktır. Avluyu çevreleyen dokuz kubbe aynı ölçülerde ve yükseklikte olup, ortadaki şadırvanla simetrik bir bütünlük arz eder. Evliya Çelebi, bu şadırvanın kubbesinin IV. Murat tarafından yaptırıldığını belirtir ve minarelerdeki süslemelerinden dolayı Mimar Sinan’ı över.
  
Diğer Yapılar
  
Şehzade Mehmet için yaptırılan türbenin yapımına 1543 yılında başlanmış ve 1544 yılında tamamlanmıştır. Türbenin duvarları çinilerle kaplı ve pencereleri vitraylıdır. Türbede Şehzade Mehmet’ten başka, onun gibi genç yaşta ölen kardeşi Cihangir’in, kızı Hümüşah’ın sandukası ve kime ait olduğu bilinmeyen üç sanduka daha vardır.

Külliye medresesi ise 1546–1547 yılları arasında kuzey doğu duvarını oluşturacak şekilde inşa edilmiştir. Yirmi oda bir eyvan ve tuvaletten oluşan yapı, 1950 yılından sonra kız öğrenci yurdu olarak da kullanılmıştır. İki bölümden oluşan tabhane de külliye misafirlerinin ağırlandığı yer olup, medrese gibi dış avlu duvarının doğu yönünde bulunur.

Bir dönem İstanbul Üniversitesi matbaası olarak da kullanılan, Şehzade Külliyesi’nin güney bölümünde bulunan yapıysa, külliyenin Sıbyan Mektebidir. Giriş revağı bugün bulunmayan mekânın, pencere düzeni değişmiş ve depo olarak kullanıldığı zaman ocağı da kaldırılmıştır. Burada dikkat çeken bir başka yapı ise, üç bölümden oluşan darüzziyafedir.


Hazırlayan: Ali Akçakaya 
Skip navigation links
Adalar
İstanbul Sarayları
Köşkler ve Konaklar
Külliyeler ve Camiler
Süleymaniye Külliyesi
Şehzade Külliyesi
Nuruosmaniye Külliyesi
Yeni Camii Külliyesi
Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi
Rüstem Paşa Camii
Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi
Damat İbrahim Paşa Külliyesi
Ahi Çelebi Camii
Firuz Ağa Camii
Sultan Ahmet Külliyesi
Ayasofya Külliyesi
Kalenderhane Camii
Zeyrek Kilise Camii
Ortaköy Camii
Valide Camii
Nusretiye Camii
Şepsefa Hatun Camii
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
Yıldız Camii
Zal Mahmut Paşa Camii
Piyale Paşa Külliyesi
Arap Camii
Beylerbeyi Camii
Molla Çelebi Camii
Fethiye Camii
Dolmabahçe Camii
Küçük Ayasofya Camii
Mahmut Paşa Külliyesi
Ayazma Camii
Selimiye Camii
Laleli Külliyesi
Yavuz Selim Külliyesi
Kılıç Ali Paşa Camii
Fatih Külliyesi
Eyüp Sultan Külliyesi
Atik Ali Paşa Külliyesi
Bayezid Külliyesi
Kütüphaneler
Müzeler
Sinagog ve Kiliseler
Tarihi Çarşılar
Tarihi Çeşmeler
Tarihi Hamamlar
Tarihi Köprüler
Tarihi Kuleler 
Bu site İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olup, İstanbul hakkında ulaşabileceğiniz bilgi ve belgelerle donatılmıştır...
Copyright - 2009