Skip Navigation LinksIstanbul - 2010 Türkçe Gezi ve Ulaşım Külliyeler ve Camiler Nuruosmaniye Külliyesi
Nuruosmaniye Külliyesi

Nuruosmaniye Külliyesi; Osmanlı mimari anlayışından uzak, barok tarzı batılı mimari anlayışın denendiği, süs ve işlemelerin çokça kullanıldığı bir külliyedir. Külliye’nin yapımına I. Mahmut zamanında başlanmış, Sultan’ın ömrü bitirmeye vefa etmeyince, III. Osman tarafından bitirilmiştir. Külliyenin mimarı hakkında kesin bir bilgi elimizde olmasa da bazı kaynaklarda Rum olduğu sanılan, külliye baş mimarı Simeon Kalfa tarafından yapılmış olduğu söylenmektedir. Külliye planında; cami, kütüphane, türbe, imaret, medrese, sebil, hünkâr mahfili ve çeşme bulunur. 
     

Cami

  
Cami’nin merkezi, koca bir kubbeyle örtülüdür ve bu kubbe Osmanlı camilerinde kullanılmış en büyük kubbelerden biri olma özelliğine sahiptir. Mihraptaki çıkıntılar ve silmeler Osmanlı mimari geleneğiyle bağdaşmayan, aykırı bir tarzdır. Cami, Fatma Hanım Mescidinin yerine, 1749 Ocak’ından 1755 Aralık’ına kadar süren zaman diliminde inşa edilmiştir. Camide bulunan yazıların büyük bir bölümü; Hattat Bursalı Ali Efendi, Mehmet Rasim, Seyyid Abdulhalim ve Fahrettin Yahya tarafından yazılmıştır. Duvarları çevreleyen içbükey kornişlerde Fetih Suresi yazılıdır ve camide “S” ve  “C” biçiminde eğrisel kemerler kullanılmıştır.

İkişer şerefeli iki minaresiyle ve çevresi küçük kubbelerle çevrilmiş “U” şeklindeki avlusuyla farklı bir hava yakalayan Nuruosmaniye Külliyesi’nde kullanılan barok ve rokoko bezemeler, Osmanlı ustalarının elinde farklılaşmış ve eşsiz sanatsal süslemeler olmayı başarmıştır.
  
Diğer Yapılar
  
Önünde üç kemerli bir revak bulunan, kubbeli ve dörtgen türbenin dış yüzey işlemeleri İtalyan baroğunu yansıtır. Külliye I. Mahmut tarafından yapılmış olsa da Külliye türbesinde III. Osman’ın annesi Şehsuvar Valide Sultan’ın sandukası bulunur.

Caminin güney cephesinin batı yakasında imaret, doğu yakasında ise medrese bulunur. Medrese revaklı olup, orta avluyu çevreleyen odalardan müteşekkildir. İmaret ise küçük bir avlu, mutfak ve yemekhaneden meydana gelmiştir. Medrese ve imaret günümüzde Kuran kursu olarak faaliyet göstermektedir.

Külliye Kütüphanesi’nde ana kubbeyi dört sütunun taşıdığı ve iki tane yarım kubbeyle bu ana kubbenin desteklendiği görülür. Ayrıca daha sonra ilave odalarla güçlendirilmiş olan kütüphanenin altında bir bodrum bulunmaktadır. Nuruosmaniye Külliyesi bir teras üzerine bina edilmiş ve üç yönde bu terasların altına dükkânlar yerleştirilmiştir. Bu dükkânlar bugünde kullanılmaktadır.
   
Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası olan Nuruosmaniye Külliyesi, diğer külliyelerden ayrı tutulmalıdır. Batılılaşma eğilimlerin mimaride de kendini göstermeye başladığı bir dönemde, batı mimarisinden etkilenen bu külliye, kentin koşuşturması içinde ilk günkü ihtişamını korumayı başarmıştır.


Hazırlayan: Ali Akçakaya 
Skip navigation links
Adalar
İstanbul Sarayları
Köşkler ve Konaklar
Külliyeler ve Camiler
Süleymaniye Külliyesi
Şehzade Külliyesi
Nuruosmaniye Külliyesi
Yeni Camii Külliyesi
Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi
Rüstem Paşa Camii
Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi
Damat İbrahim Paşa Külliyesi
Ahi Çelebi Camii
Firuz Ağa Camii
Sultan Ahmet Külliyesi
Ayasofya Külliyesi
Kalenderhane Camii
Zeyrek Kilise Camii
Ortaköy Camii
Valide Camii
Nusretiye Camii
Şepsefa Hatun Camii
Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
Yıldız Camii
Zal Mahmut Paşa Camii
Piyale Paşa Külliyesi
Arap Camii
Beylerbeyi Camii
Molla Çelebi Camii
Fethiye Camii
Dolmabahçe Camii
Küçük Ayasofya Camii
Mahmut Paşa Külliyesi
Ayazma Camii
Selimiye Camii
Laleli Külliyesi
Yavuz Selim Külliyesi
Kılıç Ali Paşa Camii
Fatih Külliyesi
Eyüp Sultan Külliyesi
Atik Ali Paşa Külliyesi
Bayezid Külliyesi
Kütüphaneler
Müzeler
Sinagog ve Kiliseler
Tarihi Çarşılar
Tarihi Çeşmeler
Tarihi Hamamlar
Tarihi Köprüler
Tarihi Kuleler 
Bu site İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olup, İstanbul hakkında ulaşabileceğiniz bilgi ve belgelerle donatılmıştır...
Copyright - 2009