Ana Sayfa İBB for English  
 
HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇE VE KURULUŞ AMACI 
     

TARİHÇE

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra kabzımal unvanı ile faaliyet gösterenler eski tütün gümrüğünde çalışırlardı. Mallar, Tren, Deniz motoru ve at arabaları ile gelirdi. Bir kısım Anadolu’dan gelen mallar ise Haydarpaşa’ya trenle oradan da motorla hale getirilerek satışa sunulurdu. Daha sonra ilerleyen teknoloji ile birlikte hallere mal sevkıyatı da biçim değiştirmiş, gelişen karayolları ile Demir ve Deniz Yolları taşımacılığı , Karayolları taşımacılığına dönüşmüştür.

İstanbul hali daha sonra Yemiş iskelesine geçmiş oradan da Unkapanı yangınında tamamen yok olan Eminönü ile Unkapanı arasındaki bölgeye taşınmıştır. Hallerin eski adı “MEYVEHOŞ” olarak anılırdı.

Bostan sergileri ise; Sirkeciden sonra bugünkü Ticaret odasının yerinde çalışmakta iken daha sonra 1935 yılında açılan Merkez halin Unkapanı yönündeki yerine taşınmıştır. 1935 yılında ilk yapılan Merkez hale ilaveler yapılmıştır. Artan nüfus ve buna paralel büyüyen tüketime ayak uydurmak amacıyla yapılan ek binalar sebze kısmı ayrıca parsel ve körfez adıyla anılmaktadır. Bu arada eski balık hali de sebze hali kapsamına alınmıştır. 

Zeytinburnu ilçesi’nde sabit olarak 271 yazıhaneli bir büyük hal oluşturulmuştur. Ayrıca Kadıköy ilçesi ’ nde yapılan 20 dükkanlı hal binasına taşınmış ve gelişen nüfus ihtiyaca karşı ek inşaatlarda 193 yazıhaneli bir kompleks haline gelmiştir.

Unkapanı’nda ki Merkez hal binası da 50 yıllık bir hizmetten sonra bu günkü Bayrampaşa’da yapılan yeni tesislerine 289 adet yazıhanesi ile 1986 yılında taşınmıştır. Zeytinburnu ilçesi’nde bulunan 271 adet komisyoncu yazıhaneleri görülen lüzum üzerine 1997 yılında Bayrampaşa Merkez hal kompleksindeki yeni yerlerine taşınmış, 571 adet komisyoncu yazıhanesi ile Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük hallerinden biri olmuştur.

Eskiden ilkel araç ve gereçlerle gelen malların yerine bugün daha standart biçimlerde ürünler pazarlanmakta olup , teknoloji ile birlikte Hallerde daha temiz ve sıhhi malların satışı daha rasyonel konuma kavuşturulmuştur.

Müdürlüğümüzce işletilen Bayrampaşa ilçesi sınırları içinde bulunan Merkez halde  571 adet , Kadıköy halimizde ise; 193 adet olmak üzere toplam 764 Yaş Sebze ve Meyve komisyoncusu faaliyet göstermektedir .  10 milyon İstanbul’ lunun günlük 15-20 bin ton civarındaki Yaş Sebze ve Meyve ihtiyacı hallerimizden karşılanmaktadır.

            KURULUŞ AMACI

            Belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşen Yaş Sebze ve Meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak , üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak ve toptancı hallerini modern ve çağdaş bir alt yapı sistemine kavuşturmaktır.

 

Skip navigation links
GDO Nedir?
Organik Tarım
Euro Gap
AB Ortak Tarım Politikası
Hal Tanıtım
Dünya Haller Birliği Üyesi İstanbul
Hal Yasası ve Yönetmelikleri
Fotoğraf Albümü
Hal Müdürlüğü İçinde Faaliyet Gösteren Sosyal Tesisler
Ödüllerimiz
Hizmet Standartı Tablosu
Hal Stratejik Plan
Hal Fiyatları
İlgili Linkler
Duyurular

3 Günlük Hava Tahmini