Ana Sayfa İBB for English  
 
Kadıköy Sebze-Meyve Hali Tuzla’ya taşınıyor… 

     Kozyatağı’nda şehir trafiğinin içinde kalan Kadıköy Yakası Sebze-Meyve Hali Tuzla’ya taşınıyor. Projeyi hayata geçirmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E-5 ve TEM bağlantı yollarının kesiştiği ve büyük iş merkezlerinin yer aldığı Kozyatağı’ndaki kamyon trafiğine son vermiş olacak.

PROJELER

     1.   a)  Anadolu (Tuzla) yakasında yeni Hal'in yapılması

            Şehir halkına sağlıklı, taze, kaliteli sebze-meyve ulaştırmada ve tüketici taleplerine zamanında cevap verilmesinde sebze-meyve hali stratejik önem taşımaktadır.

           Bu ihtiyacı karşılamak için İstanbul’un Anadolu yakasında 1973 yılında İçerenköy semtinde Kozyatağı kavşağında bulunan E-5 ve TEM bağlantılı 3500 araç trafiğinden oluşan bir hal kurulmuştur.

            Gelişen şehirle birlikte, şehir içinde kalarak, şehir içi ulaşımını olumsuz yönde etkilemekte, mekansal açıdan yetersiz olmasından dolayı araçların manevra kabiliyeti azalmakta ve hijyenik ortamdan uzak olması nedeniyle, sağlıklı ürün açısından çağın çok gerisinde kalmıştır.

            İşte bu nedenlerden dolayı, Anadolu yakasında yeni, modern, teknolojik, lojistik ve hijyenik açıdan, İstanbul halkına yakışır bir hal yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur.

            2007 yılının sonuna doğru hal için uygun bir yer tespiti çalışmaları başlamıştır.

            Nihayet 14/03/2008 tarih ve 673 nolu meclis kararı ve 17/03/2008 tarihli 1/1000 lik imar uygulama planı ve 1/5000 lik Nazım imar planı ile Tuzla-Aydınlıda (Eski Yanıcı-Parlayıcıların yeri ve çevresi) planlar yapılarak, yaklaşık 700 dönümü kapsayan, Avrupa standartlarında, yeni, modern, hijyenik, içinde laboratuar, soğutma sistemli, donanımlı dükkanlar (250 m2 + 125 asmakat =375 m2) ile zabıta, güvenlik, temizlik ve itfaiye birimleriyle, otel, hastane, eğitim ve spor tesisleri, lokantaları, finans kurumları-bankalar, hamam, cami, otoparklar (kapalı-açık) araç bakım ve yakıt dolum istasyonları, parklar, sosyal tesisler gibi çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir hal yapılması kararlaştırılmıştır. Tapu bilgileri, kadastro ile mutabakat sağlanmış olup, kamulaştırma işlemleri devam etmekte iken, 2010 yılında yeni hal çalışmalarına hız verilmiş olup, 29.03.2010 tarihinde yeni hal projesi ihalesi yapılmış olup, yeni çıkan hal kanunu göz önüne alınarak, proje çizim ve detaylarının görüşmeleri devam etmektedir.

            b)  Kadıköy Sebze-Meyve Hali Tuzla’ya taşınıyor…

            Kozyatağı’nda şehir trafiğinin içinde kalan Kadıköy Yakası Sebze-Meyve Hali Tuzla’ya taşınıyor. Projeyi hayata geçirmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, E-5 ve TEM bağlantı yollarının kesiştiği ve büyük iş merkezlerinin yer aldığı Kozyatağı’ndaki kamyon trafiğine son vermiş olacak.

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kozyatağı’nda şehir trafiğinin içinde kalan Kadıköy Yakası Sebze-Meyve Hali Tuzla’ya taşıyarak bölgedeki kamyon trafiğine son veriyor. Büyükşehir Belediye Meclisi, projeyi hayata geçirmek için Tuzla İlçesi’nin Aydıntepe, İçmeler, Şifa, Mimar Sinan, Aydınlı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan toplam 675 bin 441 metrekarelik alanı hal alanı olarak belirledi. Belediye Meclisi’nde onaylanan raporla, Haller Müdürlüğünce Tuzla Aydınlı mevkiinde yer alan 2902-2904-2905-2906-2907-2908-2910-2953-2954-3547-3728-3729-3733-3734-3736-3739-3740 parsellerin hal alanına alınması karara bağlandı.

            Tuzla’da TEM ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na çok yakın bir alanda yer alacak sebze-meyve hali için, Şifa Mahallesi-Aydıntepe Yolu ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki güzergahta da bir dizi kavşak ve yol çalışması yapılacak. Belediye Meclisi’nin hal alanını genişletmek için bazı parselleri bu araziye katması nedeniyle arazinin ortasında kalan yol projesini yana çekmek için de yolun güney kesimdeki askeri alandan yer alınacak. Yol projesi kapsamında ‘ring yol sistemi’ ve geniş otoparklar da düşünüldü.

             Hal projesi kapsamında ise; yaş sebze-meyve hali ve kuru gıda hali ile et ve et ürünleri, ofis, büro, konaklama yeri, cami, lokanta, hamam, postane, sigorta, banka, finans kurumları, katlı otopark, yönetim binaları, spor alanları, sağlık tesisi alanı, eğitim alanları, yeşil alanlar sosyal tesis alanları, yol alanları, hal alanı içinde ihtiyaç duyulan diğer donatı ve hizmet alanları yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Tuzla'ya yapılacak halden İzmit'in de istifade edeceğini açıklamıştı.

 

       2.   AB Projeleri Teklifleri

             Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Projesi II

            “Balıkçılık ve Tarım Hibe Programına” İBB Hal Müdürlüğü 2 proje ile başvuruda bulundu.

              Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun geliştirilmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından geliştirilen "Türkiye ile AB arasındaki Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi Projesi II: Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı”na yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü geçtiğimiz dönem içinde 2 proje başvurusu gerçekleştirdi.

               Toplam bütçesi 2.200.000 Avro olan programın genel hedefi, potansiyel faydalanıcıların Avrupa Birliği politika ve uygulamaları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını ve bu hususları daha iyi anlamalarını sağlamak ve Üye Ülkeler ve Türkiye'deki balıkçılık sektöründe olduğu kadar tarım, gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı sektörlerindeki tüm aktörler arasında temasları güçlendirerek, karşılıklı deneyim alışverişi ile katılım için hazırlıklı olmalarına olanak vermektir.

               Başvurulan projelerden ilki “RIAIST- İstanbul İçin Düzenleyici Etki Analizi Projesi (Regulation Impact Assessment for Istanbul) Projesi; 1148/2001 sayılı AB Direktifinin ülkemizde tam anlamıyla uygulanabilmesi için hallerle ilgili alt yapı eksikliklerinin giderilmesi ve İstanbul’un kendine özgü koşulları dikkate alınarak gerekli uyumlaştırma çalışmalarının yapılması için önerilen düzenlemelerin ya da politikaların, muhtemel olumlu-olumsuz etkilerinin, toplumun değişik kesimlerini de içine alacak şekilde değerlendirilebilmesi için düzenleyici etki analizi çalışması yapılmasını kapsamaktadır.

               Projede; sebze-meyve sektöründe Türkiye ve AB ülkelerindeki belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında uzun vadeli işbirliği ve ortaklıklar oluşturmak, AB direktiflerinin uygulanması hususunda en iyi uygulama ve bilgi alışverişini teşvik etmek, sebze-meyve pazarlama standartları alanındaki AB direktifinin uygulanmasına yönelik düzenleyici etki analizi yaparak Türkiye pazarını AB'ye katılım sürecine hazırlamak hedeflenmektedir.

              Zeytinburnu Belediyesi ve Yunanistan’dan EFRC’nin (European Regional Framework for Cooperation Inter-Regional Development Organization) ortak olduğu projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü ise proje lideridir.

             Bir yıl olarak planlanan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek olup, toplam bütçesi 215.404 Euro’dur.

              İkinci proje olan “Meyve-Sebze: Hallerde AB Standartlarının Uygulanması (Fruits & Vegetables: From Wholesale Markets To European Standards) Projesi”nde ise; İstanbul Meyve ve Sebze Hali’nin mevcut durumunun belirlenmesi ve AB standartlarına uyumlaştırılması amaçlanmaktadır. Proje ile İstanbul Hali’nin mevcut durumunun iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

              İstanbul Aydın Üniversitesi’nin lider olduğu projede,

              İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

              İSMEYDER (İstanbul Yaş Meyve-Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği), İspanya’dan Mercasa Hali ve

              Hollanda’dan Dünya Haller Birliği (WUWM) ortak konumunda bulunuyor.

             Bir yıl olarak planlanan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek olup, toplam bütçesi 176.094,64 Euro’dur.

 

Skip navigation links
GDO Nedir?
Organik Tarım
Euro Gap
AB Ortak Tarım Politikası
Hal Tanıtım
Dünya Haller Birliği Üyesi İstanbul
Hal Yasası ve Yönetmelikleri
Fotoğraf Albümü
Hal Müdürlüğü İçinde Faaliyet Gösteren Sosyal Tesisler
Ödüllerimiz
Hizmet Standartı Tablosu
Hal Stratejik Plan
Hal Fiyatları
İlgili Linkler
Duyurular

3 Günlük Hava Tahmini