Ana Sayfa İBB for English  
 
Organik Tarım 

 

                              

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden,  çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Organik tarımın geçmişi 20.yüzyıla dayanmaktadır. Zira çevre bilinci ve ozon tabakasındaki incelme ve dünya geleceğinin tehlikeye girmesi gibi konular gündeme gelmiştir.

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç,gübre vb) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki zararları artarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının hiç ya da mümkün olduğu kadar az kullanılması, bunların yerini aynı görevi yapan organik gübre ve biyolojik savaş yöntemlerinin alması temeline dayanan Ekolojik Tarım Sistemi geliştirilmiştir. FAO ve Avrupa Birliği tarafından konvansiyonel tarıma alternatif olarak da kabul edilen bu üretim şekli değişik ülkelerde farklı isimlerle anılmaktadır. Almanca ve Kuzey Avrupa dillerinde ‘‘Ekolojik Tarım’’,Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’da ‘‘Biyolojik Tarım’’,İngilizce’de ‘‘Organik Tarım’’ Türkiye’de ise ‘‘Ekolojik veya Organik Tarım’’ eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Organik Tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, organik ve yeşil gübreleme, münavebe, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlardan faydanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimde sadece miktar artışının değil aynı zamanda ürün kalitesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif bir üretim şeklidir.

Uluslar arası seviyede yapılan görüşmeler sonucunda tarımsal faaliyetlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılabilmesi için alınması gereken önlemler tartışılmaktadır. Alınması gereken önlemlerin başında;

 1) Bitki ıslahı ve biyoteknolojik yöntemlerin kullanılarak kurağa, hastalık ve zararlılara dayanıklı, ayrıca su ve azot kullanım etkinliğinin daha iyi olduğu yeni çeşitlerin geliştirilmesi,

2) Bitki artıklarının gübre olarak kullanılması ve organik gübre kullanımının artırılması,

3) Damla sulama ve su sarfiyatını azaltacak modern sulama sistemlerinin kullanımının arttırılması ve geliştirilmesi yer almaktadır. Ayrıca, Dünya nüfusunun hızlı artıyor olması nedeniyle büyük miktarlarda bitkisel üretim yapılan alanların üzerindeki baskının azaltılabilmesi için alınması planlanan tedbirlerden biri de; kırsal kesimde ve küçük alanlarda yapılan üretimin organize edilerek belirli standartlara kavuşturulması ve uygun miktarda ürün arzının sağlanmasıdır. Bu da organik tarım açısından önemli bir faaliyet alanı oluşturmaktadır. 

 

Organik Tarımın Hedefledikleri…

• Toprak erozyonunu önlemek,
• Su kalitesini korumak,
• Enerji tasarrufu yapmak,
• Kimyasalların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak,
• Çiftçilerin ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığını korumak,
• Küçük çiftçilere yardım etmek,
• Daha nitelikli ürün elde etmek,
• Gelecek nesilleri korumak.

  

 

 

 

Skip navigation links
GDO Nedir?
Organik Tarım
Euro Gap
AB Ortak Tarım Politikası
Hal Tanıtım
Dünya Haller Birliği Üyesi İstanbul
Hal Yasası ve Yönetmelikleri
Fotoğraf Albümü
Hal Müdürlüğü İçinde Faaliyet Gösteren Sosyal Tesisler
Ödüllerimiz
Hizmet Standartı Tablosu
Hal Stratejik Plan
Hal Fiyatları
İlgili Linkler
Duyurular

3 Günlük Hava Tahmini