Ana Sayfa İBB for English  
 
Hizmet Standartı Tablosu 

HİZMET SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Tahsis Belgesi

Dilekçe

3 gün

 

2

Açık Yazıhane Tahsisi

Açık Yazıhane Tahsisinde İstenen Belgeler:

A- Tahsis kurasına katılacak gerçek kişiden istenen belgeler :
a) Dilekçe.
b) İmza sirküleri. (Noter tasdikli)
c) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti.
d) İkametgah İlmühaberinin tasdikli sureti.
e) Sağlık raporu. (Verem Savaş Dispanserinden)
f) Sabıka kaydı.
g) Haller Kanunu ve ilgili yönetmeliklere, Belediye Meclisi ve Encümeni ile Belediye Başkanlığı tarafından mevzuat uyarınca alınacak kararlara, verilecek talimatlara kayıtsız şartsız peşinen riayet edileceğine dair taahhütname. (Noter Tasdikli)
ğ) Tahsis edilecek yerin bir yıllık işgaliye ücretinin % 10’u tutarında kuraya katılma teminatı.             
(Nakit TL, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Tahvil)
h) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olunduğuna dair belge.
ı) Hallerde adına tahsis edilmiş işyeri bulunmadığına dair belge.
i) Hallerde Kurulu Komisyoncu derneklerinden birisine kayıtlı olunduğuna dair belge.
j) İflas ve konkordatoya uğranılmadığına dair Ticaret Odasından alınacak belge.(Komisyoncular için)

B- Tahsis kurasına katılacak tüzel kişiden istenen belgeler:
a) Dilekçe.
b) Tüzel kişi temsilcisinin;
ba) İmza sirküleri. (Noter Tasdikli)
bb) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti.
bc) İkametgah İlmühaberi tasdikli sureti.
bd) Sağlık raporu. (Verem Savaş Dispanserinden)
be) Sabıka kaydı.
c) Haller Kanunu ve ilgili yönetmeliklere, Belediye Meclisi ve Encümeni ile Belediye Başkanlığı tarafından mevzuat uyarınca alınacak kararlara, verilecek talimatlara kayıtsız şartsız peşinen riayet edileceğine dair taahhütname. (Noter Tasdikli)
ç) Tahsis edilecek yerin bir yıllık işgaliye ücretinin % 10’u tutarında kuraya katılma teminatı.        
(Nakit TL, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Tahvil)
d) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olunduğuna dair belge.
e) Hallerde adına tahsis edilmiş işyeri bulunmadığına dair belge.
f) Hallerde Kurulu Komisyoncu derneklerinden birisine kayıtlı olunduğuna dair belge.
g) İflas ve konkordatoya uğranılmadığına dair Ticaret Odasından alınacak belge.(Komisyoncular için)

 

C- Kura neticesinde hak sahipliği kazanan gerçek ve tüzel kişilerden istenen ek belgeler:
a) İlk Tahsis Ücreti’nin;
aa) Peşin ödenmesi durumunda peşin ödendiğine dair dekont.
bb) Taksitle ödenmesi durumunda yarısının ödendiğine dair dekont ve taksitlendirilecek diğer yarısını güvence altına alan teminat. (Nakit TL, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Tahvil)
b) Belediye ve Müstahsil alacaklarını güvence altına alan teminat.
(Nakit TL, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Tahvil)

45 gün

3

Yazıhane Tahsis Hakkı Devri

Tahsis Hakkının Devri Halinde İstenen Belgeler:

A- Tahsis hakkını devralacak gerçek kişiden istenen belgeler :
a) Dilekçe.
b) İmza sirküleri. (Noter tasdikli)
c) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti.
ç) Devir Sözleşmesi (Noterden)
d) İkametgah İlmühaberinin tasdikli sureti.
e) Sağlık raporu. (Verem Savaş Dispanserinden)
f) Sabıka kaydı.
g) Haller Kanunu ve ilgili yönetmeliklere, Belediye Meclisi ve Encümeni ile Belediye Başkanlığı tarafından mevzuat uyarınca alınacak kararlara, verilecek talimatlara kayıtsız şartsız peşinen riayet edileceğine dair taahhütname. (Noter Tasdikli)
ğ) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olunduğuna dair belge.
h) Hallerde adına tahsis edilmiş işyeri bulunmadığına dair belge.
ı) Hallerde Kurulu Komisyoncu derneklerinden birisine kayıtlı olunduğuna dair belge.
i) İflas ve konkordatoya uğranılmadığına dair Ticaret Odasından alınacak belge.(Komisyoncular için)
j) İlk Tahsis Ücreti;
ja) Peşin ödenmesi durumunda peşin ödendiğine dair dekont.
jb) Taksitle ödenmesi durumunda yarısının ödendiğine dair dekont ve taksitlendirilecek diğer yarısını güvence altına alan teminat. (Nakit TL, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Tahvil)
k) Belediye ve Müstahsil alacaklarını güvence altına alan teminat.
(Nakit TL, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Tahvil)

B- Tahsis hakkını devralacak tüzel kişiden istenen belgeler:
a) Dilekçe.
b) Tüzel kişi temsilcisinin;
ba) İmza sirküleri. (Noter Tasdikli)
bb) Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti.
bc) İkametgah İlmühaberi tasdikli sureti.
bd) Sağlık raporu. (Verem Savaş Dispanserinden)
be) Sabıka kaydı.
c) Devir Sözleşmesi (Noterden)
ç) Haller Kanunu ve ilgili yönetmeliklere, Belediye Meclisi ve Encümeni ile Belediye Başkanlığı tarafından mevzuat uyarınca alınacak kararlara, verilecek talimatlara kayıtsız şartsız peşinen riayet edileceğine dair taahhütname. (Noter Tasdikli)
d) Tahsis edilecek yerin bir yıllık işgaliye ücretinin % 10’u tutarında kuraya katılma teminatı.
(Nakit, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletini haiz tahvil)
e) Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olunduğuna dair belge.
f) Hallerde adına tahsis edilmiş işyeri bulunmadığına dair belge.
g) Hallerde Kurulu Komisyoncu derneklerinden birisine kayıtlı olunduğuna dair belge.
ğ) İflas ve konkordatoya uğramadıklarına dair Ticaret Odasından alınacak belge.(Komisyoncular için)
h) İlk Tahsis Ücreti;
ha) Peşin ödenmesi durumunda peşin ödendiğine dair dekont.
hb) Taksitle ödenmesi durumunda yarısının ödendiğine dair dekont ve taksitlendirilecek diğer yarısını güvence altına alan teminat. (Nakit TL, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Tahvil) 
ı) Belediye ve Müstahsil alacaklarını güvence altına alan teminat.
(Nakit TL, Teminat Mektubu, Devlet Tahvili, Hazine Kefaletini Haiz Tahvil)

C- Tahsis hakkını devreden gerçek veya tüzel kişiden istenen belge.
a) Tahsis teminatının belediyeye irat kaydedildiğine dair dekont.

15 gün

4

Müstahsil Şikayetleri

a)Dilekçe
b)Hesabı Cari Defteri
c)Müstahsil Faturası
d)Ödeme Dekontları

1 Ay

5

Gerçek ve Tüzel Kişilerin İstek ve Şikayetleri

Dilekçe

3 gün

6

Bilgi Edinme Talepleri

Dilekçe

3 gün


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri  : Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Satınalma Daire Başkanlığı
İsim : Bayram Ali ÇAKIROĞLU İsim : İhsan KÜÇÜKYAZICI
Unvan : Hal Müdürü Unvan  : Satınalma Daire Başkanı
Adres : Sebze ve Meyve Hali Bayrampaşa/İST. Adres : M. Nezihi Özmen Mh. Kasım Sk. 34010/ Merter
Tel : (0212) 437 12 10 Tel : 0(212) 449 42 25
Faks : (212) 437 12 16 Faks :
E-Posta : haller@ibb.gov.tr  E-Posta : ihsan.kucukyazici@ibb.gov.tr

 

Skip navigation links
GDO Nedir?
Organik Tarım
Euro Gap
AB Ortak Tarım Politikası
Hal Tanıtım
Dünya Haller Birliği Üyesi İstanbul
Hal Yasası ve Yönetmelikleri
Fotoğraf Albümü
Hal Müdürlüğü İçinde Faaliyet Gösteren Sosyal Tesisler
Ödüllerimiz
Hizmet Standartı Tablosu
Hal Stratejik Plan
Hal Fiyatları
İlgili Linkler
Duyurular

3 Günlük Hava Tahmini