TAKSİLER ve TAKSİ DOLMUŞLAR

Müdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana taksiler ile ilgili bir çok planlama ve standartlaştırma çalışması yapmıştır. Planlama çalışmalarında taksi cepleri ile ilgili talepler değerlendirildi arazi etütleri sonrasında gerekli düzenlemeler yapıldı. Kamu yararı ve ortak fayda ilkeleri göz önüne bulundurularak yasal olarak çalışan taksilerin kayıt altına alınmasına başlanmıştır. Taksiler için araç ve şoför standartlarının belirlenmesi çalışması UKOME kararı ile sonuçlandırılmıştır.

Müdürlüğümüz Taksi ve Taksi Dolmuş araçlarının durak yerlerini tespit etmiş talepler doğrultusunda uygun yerlerde arazi ve etüt çalışmaları yaparak alternatif durak yerlerini belirlemiştir.

Taksi ve Taksi Dolmuş Yıllık Çalışma Ruhsatı Müracaat Esasları; 

Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmesi esnasında ticari araç sahibinden istenecek evraklar;

 1. Başvuru formu (TUHİM’den temin edilecektir), Vekaletname ile müracaat halinde (“………… Plakalı araç ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya” ifadesi yazılı olacak),
 2. Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgelerinin fotokopileri,
 3. Esnaf odası faaliyet belgesi,
 4. TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (tüm hissedarların),
 5. İki adet yeni çekilmiş fotoğraf (tüm hissedarların),
 6. Aynı yıl içinde araç değişikliği varsa önceki çalışma ruhsatnamesinin aslı, plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi ve o yıl verilen çalışma ruhsatnamesinin aslı,
 7. Taksimetre Sicil ve Muayene Kartı,
 8. Taksi Çağrı Merkezi kurulup çalışmaya başlamasından sonra 6 ay içerisinde ticari taksilerden çağrı merkezine üyelik belgesi, 

Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmesi esnasında ticari araç sahibinden istenecek evraklar;

 1. En az B sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş Adli Sicil Kaydı (Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190, 191, 102, 103, 104, 105, 109/3-f, 109/5, 227, 179/3 maddelerinden affa uğramış dahi olsa hüküm giymemiş olması),
 3. İki adet yeni çekilmiş fotoğraf (tüm şoförlerin),
 4. Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu Belgesi,
 6. Göreve yeni başlarken veya 5 yılda bir psikoteknik, bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu,
 7. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş).

Aracın Şoförlerden herhangi birinin değişmesi durumunda 3 (üç) gün içinde istenilen evraklar ile birlikte, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Çalışma Ruhsatnamesi yenilenecektir.

Elektronik Başvuru 

 Tahsis Belgesi başvurularından istenen evraklar;
 1. Başvuru Formu (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınarak doldurulur),
 2. Vekil ise, Vekaletname (………. Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak),
 3. Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin aslı,
 4. Adli Sicil Kaydı,
 5. İlgili Meslek Odası kaydı,
 6. Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu beyan ettiği aynı yıla ait beyanname,
 7. En az “B” Sınıfı sürücü belgesi,
 8. Muhtardan ikametgâh belgesi,
 9. Nüfus cüzdanı sureti,
 10. İ.B.B Gelirler Müdürlüğü Tahsilât Şefliğinden geçmiş döneme ait borcu yoktur yazısı.
Ticari Plaka Tahsis Belgesi Bedeli: 1.980,00 TL

  Ticari Araç Tahsis Belgesi Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.


  Çalışma Alanları


  Taksiler  Minibüsler


  Servis Araçları


  Deniz Araçları


  Ağır Araçlar


  Faytonlar


  Ücret Tarifeleri


  Durak


  Lüks-Filo Taşımacılık
   
      
  Anket:
  Ruhsat / İzin Belgesi işlemlerinde, belge verilme süresinden memnun musunuz ?


   

   

  Ana Sayfa | Hakkımızda | Basında Biz | İstatistik | Linkler | İletişim
   
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi / Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; Beylerbeyi Cad. No:4 Edirnekapı - İSTANBUL Tel: 0212 453 78 78 Başvuru ve Şikayet İçin Tıklayınız