ANASAYFA | İBB  
 
Skip navigation links
HİZMETLERİMİZ
KİMLERE HİZMET VERİYORUZ ?
BİRİMLERİMİZ
NUMUNE KABUL KURALLARI
İLGİLİ LİNKLER

 

BİRİMLERİMİZ:

Hıfzıssıhha Laboratuvarları’nda görevli tüm personel, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardına göre hazırlanan prosedürlerin gereğini yerine getirmek, müşteriye ait bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını sağlamak zorundadır.

Kalite Yönetim Ekibi

TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını sağlayan Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işlerliğinin devamlılığını sağlar.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliği

Hıfzıssıhha Laboratuvarları’na analiz için getirilen numunelerin belirlenmiş numune kabul şartlarına uygun olanların kabulünü, istenilen analizlere göre ilgili laboratuvarlara iletilmesi için Numune Dağıtım Birimi’ne gönderilmesini ve analiz raporlarının hazırlanıp müşterilere teslim edilmesini sağlar.

Laboratuvarlar

Mikrobiyoloji ve Kimya Laboratuvarları’ndan oluşup, gerçek ve tüzel kişilerden gelen gıda, su, temizlik, kozmetik v.b. maddelerin ulusal veya uluslararası metotlarla analizlerini yapar ve raporunu hazırlar. İlgili kurumlarla koordineli olarak baraj ve şebeke sularının periyodik kontrolü çalışmalarına katılır. Prosedür ve talimatlara uygun olarak metot validasyonu ve kalite kontrol çalışmalarını yapar. Çalışma alanı ile ilgili mevzuatları, bilimsel ve teknik yenilikleri takip eder. Hizmetiçi, oryantasyon, staj eğitimleri verilir.

 

      

 

 

Sağlık Köşesi
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı - 2010