ANASAYFA | İBB  
 
Skip navigation links
Koruyucu Önleyici Eğitim Hizmetleri
EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ

Eğitim; kişilere fiziksel, ruhsal ve sosyal süreçlerine ilişkin farkındalık kazandırmayı ve kazanılan farkındalığın davranışa dönüşmesini amaçlayan bir süreçtir.

Ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik eğitimler; birey ve toplumun sağlık konusunda farkındalıklarını artırarak olumlu sağlık davranışı ve davranış değişikliği oluşturmayı amaçlamaktadır.

Çevre sağlığı eğitimleri ile sağlıklı çevre bilinci oluşturmak ve bireylerin yaşadığı sosyal çevre-de sağlığını bozabilecek olumsuzluklara karşı farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.


Eğitim Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan her yaş grubu kişi eğitimlerden faydalanabilir.

Kurumlar Eğitimlerden Faydalanabilir mi?

Evet. İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ilçe belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, dernek-vakıf ve özel kurumlar eğitim hizmetinden yararlanabilir. Bu kurumlarda hizmet veren ve hizmet alan kişiler eğitime katılabilir.


Hangi Tip Eğitimler Veriyorsunuz?

Seminer tarzı eğitim veriyoruz. Eğitimlerimizde katılımcı alt sınırı grup eğitimi katılımcı sayısı (15) kadar olmakla beraber, üst sınır seminerin verileceği salonun kapasitesi ile sınırlıdır.

Eğitimlerden Nasıl Haberdar Oluruz?

Yıllık seminer programları, aylık eğitim programı, broşür, vinil, afiş ve telefon mesajı gibi yöntemler ile duyurulmaktadır.


Eğitim Hizmetlerinden Faydalanmak için Nasıl Başvuru Yaparız?

Bireysel olarak önceden ilan edilen ve farklı yöntemlerle bilginize sunulan seminerlere şahsi katılımızla mümkün olmaktadır.

Eğitim ve seminer talebi olan kurumlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe ve/veya Alo 153 arayarak talep de bulunabilirler.

Kişilerden ya da kurumlardan gelen taleplerin yıllık eğitim takvim programına uygunluğu değerlendirildikten sonra eğitim tarihi, yeri, saati, konusu ve eğitimcinin belirttiği plan dosyası talebi yapan kurumlara ya da bireylere mail ortamında gönderilir.

Eğitim Konuları Nasıl Belirlenmektedir?

Eğitim konuları belirlenirken kurumların ya da bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak konu seçimi yapılmaktadır.

Kurumlar veya bireyler var olan eğitim konularından ilgilendikleri tüm başlıkları seçebilirler. Eğitim listesinde bulunmayan ve hizmet sınırlarımıza dâhil olan her konuda yeni eğitim talep edebilir. Talep edilen konuda yeni modüller oluşturulmaktadır. 

 

Hangi Kurumlarda Eğitimler Veriyorsunuz?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İBB İştirakları, İBB Müdürlükleri, İlçe Belediyeler, dernekler ve diğerleri…

Eğitim Başlıklarınız Nelerdir?

Sağlık Köşesi
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı - 2010