ANASAYFA | İBB  
 
Skip navigation links
Amacımız
Hizmetlerimiz
Merkezlerimiz
Hizmet Alma Koşulları
 

 Psikoterapi Merkezlerimiz (PTM)


Aileniz veya yakın çevrenizde birden fazla destek almak isteyen kişi varsa ya da psikiyatrik ilaç kullanıyorsanız psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti için PTM’lerimizi tercih edebilirsiniz.


Hizmetlerimiz

Psikometri- Psikolojik Ölçme:
Psikolojik danışmanlık konusunda ihtiyaçların planlanması amacıyla standardize edilmiş ölçüm araçları kullanılarak hizmet verilmektedir. Kişilerin bu hizmetten faydalanmaları için ruh sağlığı alanında çalışan bir uzman tarafından bu birime yönlendirilmiş olmaları gerekmektedir.

• Bu Hizmet Kimlere Verilmektedir?
Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetine başvuran 3 yaşını doldurmuş 4 yaşından gün almış herkese standart ölçek uygulanmaktadır. 4- 6 yaş arası danışanlar için uygulanan ölçekler ebeveyn tarafından doldurulmaktadır. 7 yaş ve üzeri danışanlar ölçeğini kendi doldurmaktadır.

Aşağıda hangi yaş grubuna hangi standart ölçeklerin uygulandığı belirtilmiştir.


4-6 yaş:

- Dışsallaştırma Davranışları Ölçeği

- Ruhsal Uyum Ölçeği

- Çocuk Yetiştirme Anketi

7-12 yaş:

- Anksiyete Envanteri

- Çocuk Depresyon Envanteri

13-17 yaş:

- Kısa Semptom Envanteri

18 yaş ve üzeri:

- Sorun Tarama Listesi

- Yaşam Olayları Kontrol Listesi


Aşağıda kurum dışı veya kurum içi uzman yönlendirmesiyle uygulanan sınıflandırılmış test ve envanterler yer almaktadır.

 

 

Zeka testleri:

- WISC-R

- CATTEL (2A) (3A)

- Porteus Labirentler Testi

- Goodenough Harris bir insan çiz testi

Gelişim Ölçekleri:

- Denver 2 Gelişim Testi

- Ankara Gelişim Envanteri(Agte)

- Peabody Resim-Kelime Eşleştirme Testi

- Kelime Söyleyişi Testi

- Gessel Gelişim Figürleri Testi

Kişilik Envanterleri:

- MINNESOTA Kişilik Envanteri(MMPI)

Dikkat testleri:

- D2 Dikkat Testi

- BURDON Dikkat Testi

- FRANKFURTER Dikkat Testi

Görsel Algı ve Bellek Testleri:

- BENTON Görsel Bellek Testi

- BENDER GESTALT Görsel-Motor Algılama Testi

- FROSTİG Gelişimsel Görsel Algı Testi

 

 • Ölçek Nasıl Uygulanmaktadır?
Kağıt-kalem, soru-cevap, resim çizme, materyal kullanımı gibi testlerin içeriğine uygun olacak şekilde psikolog eşliğinde ya da bireysel olarak uygulanmaktadır.

• Ölçek Uygulamak Ne Kadar Sürer?
Standart uygulanan ölçekler 15 - 40 dakika, sınıflandırılmış test ve envanterler ise 15-120 dakika arasında farklılık göstermektedir.

• Ne Sıklıkla Ölçek Uygulanmaktadır?
Standart ölçekler terapi süresi boyunca ilk, ara ve son değerlendirme olmak üzere 3 defa uygulanmaktadır. Sınıflandırılmış ölçekler ise uygulandıktan sonra üzerinden 3 -6 ay geçtikten sonra tekrarlanmaktadır.

• Sonuçlar Nasıl Raporlanır?
Psikometrik değerlendirmenin sonuçları yalnızca yönlendirmeyi yapan ruh sağlığı uzmanına raporlanmaktadır, danışana verilmez. Gerekli bilgi için yönlendirmeyi yapan uzmana danışılmalıdır.

Değerlendirme:
Psikologunuz ölçek uygulaması sonrasında sizinle bir değerlendirme görüşmesi gerçekleştirir ve terapi hizmetine devam edip etmeyeceğiniz bu görüşmede belirlenir. Ancak dışarıdan bir uzman sizden ölçek istemişse sadece ölçeğinizin uygulaması yapılır, psikologla bir değerlendirme görüşmesi yapılmaz, istekte bulunan uzmana ölçeğiniz raporlanır.

Danışmanlık Hizmetimiz ve Psikoterapi Tiplerimiz

Bireysel görüşmelerden oluşan süreçte, seans süresi, seans sıklığı danışanın ihtiyacına göre değişmektedir. Genel olarak, kısa süreli psikoterapi yaklaşımları benimsenmiş olup seans sayılarımız 8-24 arasında değişmektedir. Bireysel görüşmelerimiz 40 -50 dakika, çift terapilerimiz 75-90 dakika, grup terapilerimiz ise 90 dakika sürmektedir.
Her yaklaşım, alanında uzman psikologlar tarafından yürütülmektedir.
Yaş gruplarına göre farklı uzmanlık alanlarına ayrılan terapi tipleri aşağıda yer almaktadır.

 Çocuk-Ergen Psikoterapisi ve Danışmanlık:
Davranışsal ve duygusal zorluklar yaşayan çocuk ve ergenlere destek sağlamak üzere psikolog  psikoterapi yaklaşımına bağlı olarak bireysel görüşmeler yapmaktadır. Bu alanda uygun görülen seanslarda ebeveyn de sürece dahil edilmektedir.

• Hangi Terapi Yöntemleri ile Çalışılmaktadır?
Bilişsel-Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve EMDR

 Yetişkin Psikoterapisi ve Danışmanlık:
Psikolog psikoterapi yaklaşımına bağlı olarak yetişkin danışanla düşünce, duygu ve davranışlarını daha iyi tanıma ve psikolojik sorunların çözümüne yönelik bireysel görüşmeler yapmaktadır.

• Hangi Terapi Yöntemleri ile Çalışılmaktadır?
Bilişsel-Davranışçı Terapi,  Çözüm Odaklı Terapi, EMDR

 Çift ve Aile Psikoterapisi ve Danışmanlık:
Çift terapisi, çatışma yaşayan çiftlerle sağlıklı iletişim kurma, çatışma-çözme becerileri gibi konular üzerine çalışır.Eşlerin seanlara birlikte katılımı gereklidir. Aile terapisi, aile üyeleri ile çalışmakta ve daha sağlıklı bir ilişki sisteminin gelişmesini desteklemektedir.
• Hangi Terapi Yöntemleri ile Çalışılmaktadır?
Gottman, İmago, Sistemik, Stratejik Aile Terapisi

 Grup Psikoterapi ve Psikoeğitim:
Bireysel görüşme neticesi ortak gelişim alanlarına ihtiyaç duyan bireylerden terapi grubu oluşturulur. Deneyimlerin aktarıldığı ve baş etme becerilerinin geliştiği bir psikoterapi yöntemidir.

• Grup Psikoterapi Ne Kadar Sürer?
Grup terapi 8 ile 12 seans arasında değişmektedir.

• Grup Psikoterapi Hangi Terapi Yöntemleri İle Çalışılmaktadır?
Psikodrama.

Psikiyatrik Danışmanlık:

Merkezlerimizden psikolojik danışmanlık alan danışanlara yönelik bir hizmettir. Danışanların bütüncül bir hizmet alması amacıyla ihtiyaç görülmesi durumunda tedavisi psikiyatrist ve psikologun ortak çalışması ile sağlanmaktadır.

Psikiyatrik Danışmanlık Kimler Tarafından Uygulanmaktadır?
Çocuk-ergen ve yetişkin olmak üzere iki farklı alanda uzmanlaşan psikiyatristler tarafından süreç yürütülmektedir.

 

Psikolojik Danışmanlık Merkezlerimiz (PDM)


Erişilebilirliği ve terapi devamlılığını sağlamak amacıyla sadece terapi hizmetlerinin devam ettiği merkezlerimizdir.

Ölçme hizmetlerimiz ve gereğinde psikiyatrik danışmanlığınız Psikoterapi Merkezlerimizde(PTM) verilecektir.

 

Sağlık Köşesi
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı - 2010