ibb
ibb
ibb ibb
ibb

NE TÜR HİZMETLER VERİYORUZ?

Tuzla’da 120 yatak kapasitesiyle hizmet veren İSMEM’ de çocuklar, bir yandan gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da İSMEM bünyesindeki atölyelerde çıraklık eğitimi ve okul eğitimlerini almaktadırlar.

 

Müşahede Bölümü: Çeşitli kanallar yoluyla kuruma başvurmuş olan gençlerin kurum hizmet profiline uygunluklarının değerlendirildiği ve gözlemlendiği aşamadır.

Bu süreçte, gençler katıldıkları dersler aracılığıyla kurum işleyişi ve kuralları hakkında bilgi sahibi olarak ilk izlenimlerini edinirler. Aday bölümüne kabul aşamasında güvenlik soruşturması, psikolojik testler, gözlem ve bireysel görüşmeler, sosyal incelemeler, programlı hayata alışma, eğitim seviyesi tespiti ve uygun meslek seçimi gibi kontrol ve incelemelerden geçirilen gençler bu aşamada en az beş, en çok on gün hizmet almaktadırlar.

 

Aday Bölümü: Bu süreçte gençler; gözlem ve değerlendirme çalışmaları, meslek ve eğitim yönlendirilmeleri, mesleki eğitim çalışmaları, eğitim çalışmaları, sosyalleştirme çalışmaları ve genç hakkındaki değerlendirmelerin Kabul Komisyonuna sunulması gibi hizmetler verilmektedir.

 

Merkez Bölümü: Kabul Komisyonunca kuruma uygunlukları onaylanan gençler, Merkez Bölümü’nde eğitimlerini sürdürmeye devam ederler. Bu süreç, gençlerin topluma adaptasyonlarının sağlandığı en önemli aşamadır.

Bu aşamada gençlerin mesleki eğitim çalışmaları, eğitim çalışmaları ve sosyalleştirme çalışmaları devam etmektedir.

 

Mesleki Eğitim: İSMEM’ de “meslek edindirme” rehabilitasyonun bir parçası olarak görülmekte; gençlerin geleceklerine yönelik bir amaç edinebilmeleri için bir araç olarak kullanılmaktadır. Meslek edinme, gençlerin kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmelerini sağlamaktadır.

Marangozluk, berberlik, bahçıvanlık, sıhhi tesisat, mekanik, otomasyon, elektronik, elektrik, terzi, inşaatçılık, boya-kartonpiyer, aşçılık, bilgisayarlı muhasebe konularında eğitimler verilmektedir.

Eğitim: Mili Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak düzenlenmiş olan eğitim programları, kurum öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Tüm öğrencilerin açık ilköğretim ve açık lisede kayıtları yapılarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Liseyi bitiren gençlerimizin isteğine göre üniversite hazırlık eğitimi de verilmektedir. İki öğrencimiz üniversiteyi kazanmıştır.

Genel okul derslerinin haricinde öğrencilerimize folklor, resim, müzik, tiyatro gibi etkinlik dersleri de verilmektedir.

Sosyal Organizasyon Programları: Kuruma gelen gençlerin toplumun yapısına ve ahlaki değerlerine uygun davranış kazanmaları için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir.

İşe Yerleştirme: Kurumun kuruluş çalışmaları sırasında işe yerleştirme ön planda düşünülmüştür. Kurumda verilen mesleki eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları sonucunda belirli bir seviyeye gelmiş olan gençler işe yerleştirilmekte ve takipleri yapılmaktadır.

 

İşe yerleştirilen öğrencilerimizin iş yerlerindeki takipleri çalışan öğrencilerden sorumlu personel tarafından yapılmaktadır. Gençlerin iş hayatına uyum sağlamaları ve çalışma disiplini edinmeleri konusunda destek verilmektedir.

 

Asker Yardımı: Askerlik çağına gelmiş öğrencilerimizi askere gönderiyoruz. Öğrencilerimiz izinlerini kurumumuzda geçirmektedirler. Askere giden öğrencilerimize aylık olarak harçlıkları gönderilmektedir. Ayrıca, gençlerin birliklerindeki takibi yapılmaktadır.

 

 
 
 
 
İSMEM İLETİŞİM

Adres: 

Esra Sok. Aydınlı koyu
Tuzla- İstanbul

(Mezbahane Arkası)

 

Telefon ve Faks: (216) 393 68 86

 

ismem@ibb.gov.tr

 
İsmem Tanıtım Sunumu için tıklayın